Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Kyiv
PLACES TO SEE IN KYIV: UPPER KYIV - Визначні пам’ятки Києва: Верхній Київ

As you leave St. Sophia’s Cathedral, turn left into Volodymyrska street which opens into St. Sophia Square. The equestrian statue standing in the square’s centre is in honour of the great Cossack Hetman, politician and military hero, Bohdan Khmelnytsky (1595— 1657). It was designed by well-known St. Petersburg sculptor Mikhail Mikeshin and was erected in 1888 through donations.

Follow the street running down the right-hand side of the square. This street will lead you to Saint Michael Square. The square takes its name from the Mykhailivsky Zolotoverkhy Monastery (St. Michael’s Monastery of the Golden Roof) and the Cathedral with the same name, which used to stand here. Saint Michael was considered Kyiv’s patron and is depicted on the coat of arms of the city. The Cathedral, as well as the Monastery, was founded on this site by Kyiv Prince

Sviatopolk in 1108. The Cathedral was destroyed in 1934—1935 to make way for the building of the Central Committee of the Ukrainian Communist Party on your left. Today, this massive structure houses Ukrainian governmental offices.

On your right is the upper entrance to Kyiv’s funicular (cable car) built in 1905. Funicular leaves you at Poshtova Ploshcha (Post Office Square). There you will find the Poshtova Ploshcha Metro Station, as well as the Kyiv Richkovy Vokzal (River Station).

Now let’s continue our excursion of Kyiv’s Upper City. On St. Michael Square notice the stone and metal statue dedicated in 1993 to the memory of more then 7 million Ukrainian peasants killed by the Stalinist regime during the Great Famine of 1932—1933. Turn right off the square to Three Saints’ Street. Here is the Refectory (1713), a white stone church with a single wooden cupola. Once it was the part of St. Michael’s Monastery of the Golden Roof.

On your right, as you head down Three Saints’ Street, is St. Alexander’s Catholic Church, named after the Russian Emperor Alexander I. It was built in 1817—1842 to commemorate the victory over Napoleon. Its style is si miliar, to Saint Peter’s Basilica in Rome. During the Soviet period the Church was drastically modified and used as a planetarium. Its reconstruction has recently been completed. Continue on Three Saints’ Street down a steep incline, which ends at the Square of Lenin Komsomol.


VOCABULARY

equestrian statue [i’kwestrɪən ’stætju:] — кінна статуя

patron [’peɪtr(ə)n] — покровитель, заступник

drastically [’dræstɪkəh] — радикально, сильно


QUESTIONS

1. In whose honour is the equestrian statue standing in the centre of St. Sophia Square?

2. Who was it designed by?

З. When was it erected?

4. Who was Saint Michael considered?

5. When was Mykhailivsky Zolotoverkhy Cathedral founded?

6. What will give the two minute trip by funicular?

Визначні пам’ятки Києва: Верхній Київ

Після того, як ви підете із Софійського собору, поверніть ліворуч на Володимирську вулицю, яка виходить на Софійську площу. Кінну статую, що стоїть у центрі площі, споруджено на честь великого козацького гетьмана, політичного діяча і героя війни Богдана Хмельницького (1595—1657). Її було створено відомим скульптором із Санкт-Петербурга Михайлом Мікешиним і встановлено 1888 року на кошти, зібрані від пожертвувань.

Ідіть по вулиці, що спускається з правого боку площі. Ця вулиця виведе вас на площу Святого Михаїла. Площа названа на честь Михайлівського золотоверхого монастиря і собору з тією ж назвою, який раніше знаходився тут. Святий Михаїл вважавсязаступником Києва і зображений на гербі міста. Собор, так само як і монастир, був заснований на цьому місці київським князем Святополком у 1108 році. Собор був зруйнований у 1934—1935 роках, щоб звільнити місце для будинку Центрального Комітету Української Комуністичної партії, що ліворуч від вас. Сьогодні в цьому масивному будинку розміщаються українські урядові офіси.

Праворуч від вас — верхній вхід у Київський фунікулер (канатна дорога), побудований 1905 року. Фунікулер довозить вас до Поштової площі. Там ви знайдете станцію метро ”Поштова площа”, а також Київський річковий вокзал.

Отже, продовжимо нашу екскурсію Верхнім Києвом. На площі Святого Михаїла зверніть увагу на кам’яно-металеву статую, відкриту в 1993 році на згадку про понад сім мільйонів українських селян, убитих сталінським режимом під час Голодомору 1932—1933 років. Зверніть праворуч від площі на вулицю Трьох святителів. Тут розташована Трапезна (1713), біла кам’яна церква з єдиним дерев’яним куполом. Колись вона була частиною Михайлівського золотоверхого монастиря.

Праворуч від вас, коли ви спускаєтеся вулицею Трьох святителів, розташована католицька Олександрівська церква, названа на честь російського імператора Олександра 1. Вона була побудована в 1817—1842 роках, щоб увічнити перемогу над Наполеоном. У радянський час церкву було радикально перебудовано і вона використовувалася як планетарій. Її реконструкцію нещодавно було закінчено. Продовжуйте йти вулицею Трьох святителів униз по крутому спуску, що виходить на площу Ленінського Комсомолу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити