Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
PLACES TO SEE IN UKRAINE - Визначні пам’ятки України

There are many places worth sightseeing on the territory of Ukraine because of its ancient history.

A wide range of interesting things awaits the tourists, beginning with Kyiv, the capital of Ukraine, where there exist magnificent historic sights, St. Sophia’s Cathedral (1017—1031), the Kyiv Cave Monastery (1051) and numerous museums.

A cruise on the Dnipro River offers visitors a fascinating introduction to Ukraine’s history and culture.

It’s interesting to visit Zaporizhzhia where Cossack movement began in the 15th century. Nearby is the famous 700-year-old oak tree — 36 metres high.

Odessa, a regional centre, has a Philharmonic and the famous Opera and Ballet Theatre.

The old town of Kaniv is situated on the high right bank of the Dnipro River. This town is world-known for its Tarasova Hora. Taras Shevchenko, the great Ukrainian poet, artist and philosopher, is buried here.

Chernihiv is one of the oldest towns in our country . There are five out of twenty-five architectural landmarks of the 11th—12th centuries preserved in Chernihiv. It was one of the most important centres of Kyivan Rus’.

Another place in Ukraine, which attracts a lot of visitors, is Uman’. It is famous for its dendrologic park-reserve ”Sophiyivka”. This park was set up in 1796—1801 by Count Pototsky for his wife, Sophia, and was called after her name. The park is one of the most outstanding monuments of garden architecture in Ukraine.

Lviv, a beautiful city in the west of Ukraine, was founded by Prince Danylo Halytsky. Historically, the city was first mentioned in 1256. Today Lviv has an area of 155 square km. Its core is the city of the 14th—18th centuries. It is densely built up with tall stone buildings, many of them in their original style. The Lychakiv Cemetery contains some famous monuments to well-known Ukrainian and Polish residents of Lviv. The oldest monument in Lviv is the foundation and walls of St. Nicholas’ Church, built by Prince Danylo in the 13th century. The remnants of Vysoky Zamok also date back to the 13th century. Lviv is the only city in Ukraine that still has some original Renaissance architecture.

In the south the Crimea lies, with its warm weather, seashore sanatoriums and rest homes.

Travelling across Ukraine one can have an excellent opportunity to learn its history and culture, to see its ancient monuments and picturesque views Ukraine has always been famous for.


VOCABULARY

worth sightseeing [wə:θ ,saɪt’si:ɪŋ] — варто подивитися

ancient [’eɪnʃ(ə)nt] — давній, античний

magnificent [mæg’mfɪsnt] — чудовий

fascinating introduction [’fæsɪneɪtɪŋ ,ɪntrə’dʌkʃ(ə)n] — захоплююче знайомство

oak tree [’əuktri:] — дуб

architectural landmark [,a:kɪ’tektʃərəl Tændma:k] — архітектурний пам’ятник

count [kаunt] — граф

densely [’denslɪ] — щільно; компактно

cemetery [’semɪtrɪ] — цвинтар, кладовище

residents [’rezɪd(ə)nts] — постійний мешканець

remnants [’remnənts] — рештки, руїни

Renaissance [rə’neɪs(ə)ns] — епоха Відродження, Ренесанс

opportunity [,ɔpə’tju:nɪtɪ] — слушна нагода; сприятлива можливість

picturesque view [,pɪktʃə’resk vju:] — мальовничий вид, пейзаж


QUESTIONS

1. Where did Cossack movement begin ?

2. What is Odessa famous for?

3. Why was Chernihiv one of the most important centres of Kyivan Rus’?

4. What place attracts a lot of visitors?

5. What period do the first records of Lviv date back?

6. Why is ”Sophiyivka” interesting for people?

МІСТА УКРАЇНИ

Визначні пам’ятки України

На території України завдяки її давній історії є багато місць, які варто подивитися.

Багато цікавого очікує туристів, починаючи з Києва, столиці України, де розташовані чудові історичні місця: Софійський собор (1017—1031), Києво-Печерська лавра (1051) і численні музеї.

У круїзі по Дніпру туристам пропонується захопливе знайомство з історією і культурою України.

Цікаво побувати в Запоріжжі, де в XV ст. почався козацький рух. Тут росте знаменитий 700-річний дуб — заввишки 36 метрів.

В Одесі, обласному центрі, є філармонія та уславлений Театр опери і балету.

Старе місто Канів розташоване на високому правому березі Дніпра. Це місто всесвітньо відоме Тарасовою горою. Тарас Шевченко, великий український поет, художник і філософ, похований тут.

Чернігів — одне з найдавніших міст нашої країни. У Чернігові збереглося п’ять із двадцяти п’яти архітектурних пам’яток XI—XII ст. Це був один із найважливіших центрів Київської Русі.

Ще одним місцем, яке приваблює багатьох відвідувачів, є Умань. Місто відоме заповідним дендропарком ”Софіївка”. Цей парк був заснований у 1796—1801 роках графом Потоцьким для дружини Софії і названий її ім’ям. Парк є однією з визначних пам’яток садової архітектури України.

Львів, гарне місто на заході України, був заснований князем Данилом Галицьким. Уперше місто згадується істориками 1256 року. Сьогодні площа Львова становить 155 квадратних кілометрів. Його центр — це місто XIV—XVIII ст. Він щільнозабудований високими кам’яними будинками, часто оригінальними. На Личаківському цвинтарі розташовано кілька відомих пам’ятників видатним жителям Львова — українцям і полякам. Найстаріша пам’ятка у Львові — це фундамент і стіни церкви Святого Миколая, побудованої князем Данилом у XIII ст. Руїни Високого Замку також сягають XIII ст. Львів — єдине місто в Україні, в якому дотепер збереглася справжня архітектура епохи Відродження.

На півдні розташований півострів Крим, із його теплою погодою, санаторіями та будинками відпочинку на морському узбережжі.

Мандруючи Україною, ви дістаєте чудову можливість вивчити її історію і культуру, побачити її давні пам’ятки та мальовничі пейзажі, якими Україна завжди славилася.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити