Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
ODESA - Одеса

My native city is Odesa. Odesa, a seaport and administrative centre of Odesa region, is situated in the South-Western part of Ukraine. It stands on the Black Sea coast.

Although a settlement existed on the site in ancient times, the history of the modern city began in the 14th century when the Tartar fortress of Khadzhybey was established there; it later passed to Rich Pospolyta and in 1764 to Turkey. The fortress was stormed by the Russians in 1789 and ceded to Russia in 1791. A new fortress was built in 1792—1793, and in 1794 a naval base and commercial quaywere added. In 1795 the new port was named Odesa for the ancient Greek colony of Odesos, the site of which was believed to be in the vicinity.

During the 19th century Odesa’s growth was rapid, especially after the coming of railways in 1866. Odesa became the country’s second most important port after St. Petersburg; grain was its principal export. The city was one of the chief centres of the Russian Revolution of 1905 and was the scene of the mutiny on the battleship ”Potyomkin”. Sergiy Eisenstein’s film ”Potyomkin” was made in 1925.

Odesa suffered heavy damage in World War II during its prolonged and unsuccessful defense against German and Rumanian forces.

The city remains a major port, the largest in Ukraine, with well-equipped docks and ship-repair yards. A new outport was built at Illichevsk, 12 miles (20 km) to the south (the outport was put into operation in 1973). Odesa is the base of a fishing fleet. The seashore south of the harbour is a popular resort area, with numerous sanatoriums and holiday camps.

Odesa is also a large industrial centre, with a wide range of engineering industries, including the production of machine tools, cranes, and plows. The chemical industry makes fertilizers, paints, dyes, and other materials. Odesa also has an oil-refinery plant and a large jute mill, a number of consumer goods and food-processing factories. Most factori.es lie north of the port along the waterfront, and new plants are on the western outskirts.

Odesa is also an important cultural and educational centre. It has a university, founded in 1865, and numerous other institutions of higher education. Its many research establishments are headed by the Filatov Institute of Eye Diseases. There are a number of museums and theatres, including Opera and Ballet Theatre, built in 1809. The city population is nearly 1 100 700 people.

I like my city greatly and will always be proud of it. There are a lot of roads in our glorious Ukraine. One of them will always lead me to Odesa, my native city.


VOCABULARY

to cede [si:d] — передавати, здавати, уступати

quay [ki:] — причал, набережна

in the vicinity [vɪ’sɪnɪtɪ] — поблизу

mutiny [ mju:tɪnɪ] — заколот, повстання

yard [ja:d] — верф

oil-refinery [’oɪlrɪ’faɪnərɪ] — нафтопереробний

waterfront [’wɔtəfrʌnt] — берег, район порту, порт

outskirts [’autskə:ts] — околиця


QUESTIONS

1. Where were you born ?

2. Where is Odesa situated?

3. What is its population ?

4. When was Odesa founded?

5. What are Odesa’s industries ?

6. What institutes are located here?

7. Why do you love your native city?

Одеса

Моє рідне місто — Одеса. Одеса, морський порт та адміністративний центр Одеської області, розташована на південному сході України на узбережжі Чорного моря.

Хоча на цьому місці вже в давні часи було поселення, історія сучасного міста почалася в XIV ст., коли тут була заснована татарська фортеця Хаджибей; пізніше місто перейшло до Речі Посполитої, а 1764 р. — до Туреччини. 1789 р. росіяни штурмували фортецю, і 1791 р. вона відійшла до Росії. У 1792—1793 pp. була побудована нова фортеця, а 1794 р. були добудовані морська база і торговий причал. 1795 р. новий порт був названий Одеса за назвою грецької колонії Одесос, що, як вважалося, знаходилася поблизу.

Протягом XIX ст. Одеса швидко розвивалася, особливо після появи залізниці у 1866 р. Одеса стала другим за важливістю портом країни після Санкт-Петербурга. Її головним видом експорту було зерно. Одеса — один із головних центрів російської революції 1905 р. і місце повстання на панцернику ”Потьомкін”. Фільм ”Потьомкін” режисер Сергій Ейзенштейн створив 1925 р.

Під час Другої світової війни Одесі було завдано великої шкоди протягом тривалої і безуспішної оборони проти німецьких і румунських військ.

Місто залишається великим портом, найбільшим в Україні, із добре оснащеними доками і судноремонтними верф’ями. В Іллічівську, за 20 км на південь, був побудований і введений в дію 1973 р. новий порт. Одеса є базою рибної флотилії. Морське узбережжя на південь від гавані — популярна курортна зона, із численними санаторіями і будинками відпочинку.

Одеса також є великим індустріальним центром із цілою низкою різних машинобудівних галузей, включаючи виробництво верстатів, кранів і плугів. Підприємства хімічної промисловості виробляють добрива, фарби, барвники й інші матеріали. В Одесі єнафтопереробний завод, джутова фабрика, а також заводи, що випускають товари народного споживання і харчові продукти. Більшість за-

водів розташовано на північ від порту вздовж берега, а нові заводи — на західній околиці.

Одеса також є важливим культурним і освітнім центром. В Одесі є університет, заснований 1865 p., і багато вищих навчальних закладів. Численні науково-дослідні установи очолює Інститут очних хвороб ім. В. П. Філатова. Тут є багато музеїв і театрів, включаючи Театр опери і балету, що був побудований 1809 р. Населення міста становить близько 1 100 700 людей.

Я дуже люблю своє місто і завжди буду ним пишатися. У нашій славній Україні є багато шляхів. Один із них завжди буде вести мене до Одеси, мого рідного міста.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити