Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

House and flat
MY FAVOURITE ROOM - Моя улюблена кімната

My favourite room is our kitchen. Perhaps the kitchen is the most important room in many houses, but it is particularly so in our house because it’s not only where we cook and eat but it’s also the main meeting place for family and friends. I have so many happy memories of times spent there: special occasions such as homecomings or cooking. Christmas dinner; troubled times, which lead to comforting cups of tea in the middle of the night; ordinary daily events such as making breakfast on dark, cold winter mornings for cross, sleepy children before sending them off to school, then sitting down to read the newspaper with a steaming hot mug of coffee.

Whenever we have a party, people gravitate to the kitchen. It always ends up the fullest and noisiest room in the house.

So what does this special room look like? It’s quite big, but not huge. It’s big enough to have a good-sized rectangular table in the centre, which is the focal point of the room. There is a large window above the sink, which looks out onto two apple trees in the garden. The cooker is at one end, and above it is a wooden pulley, which is old-fashioned but very useful for drying clothes in wet weather. At the other end is a wall with a large notice-board, which tells the story of our lives, past, present, and future, in words and

pictures: a school photo of Megan and Kate, a postcard from Auntie Nancy in Australia, the menu from take-away Chinese restaurant, a wedding invitation for next Saturday. All our world is there for everyone to read!

The front door is seldom used in our house, only by strangers. All our friends use the back door, which means they come straight into the kitchen and join in whatever is so happening there. The kettle goes immediately and then we all sit round the table, drinking tea. Without doubt some of the happiest times of my life have been spent in our kitchen.


VOCABULARY

cross [krɔs] — сердитий, злий, роздратований

to be the focal point [’fəuk(ə)l pɔɪnt] — займати головне місце

pulley [pulɪ] — шків, блок


QUESTIONS

1. What is your favourite room?

2. What size is it?

3. What is its position in the house?

4. What does it look like ?

5. What is the atmosphere of the room ?

6. How do you feel when you are in it?

Моя улюблена кімната

Моя улюблена кімната — це наша кухня. Можливо, кухня — найважливіша кімната в багатьох будинках, у нашому будинку це саме так, тому що це не тільки місце, де ми готуємо і їмо, але також і головне місце зустрічі сім’ї та друзів. У мене так багато щасливих спогадів про часи, проведені там: особливо про ті, коли збиралися на вечірку або готували різдвяний обід; про тривожні часи, що завершувалися заспокійливими чашками чаю серед ночі; про звичайні щоденні події, наприклад готування сніданку темним холодним зимовим ранком для сердитих, сонних дітей перед тим, як відправити їх до школи, а потім присісти, щоб почитати газету з гарячою чашкою кави, що парує.

Щоразу, коли у нас вечірка, гостей тягне до кухні. Отже, вона завжди стає найбільш людною і гамірною кімнатою в будинку.

Тож який вигляд має ця особлива кімната? Вона дуже велика, але не величезна. Вона досить простора, щоб у її центрі помістився доволі великий прямокутний стіл, який займає головне місце в кімнаті. Над раковиною розташоване велике вікно, що виходить на дві яблуні в садку. Плита стоїть в одному кутку, над нею — дерев’яний шків, він старомодний, але дуже зручний для просушування одягу в сльотаву погоду. В іншому кутку — велика дошка на стіні для оголошень, що розповідає історію нашого життя, про минуле, теперішнє і майбутнє, у словах і фотографіях: шкільна фотографія Меган і Кейт, листівка від тітоньки Ненсі з Австралії, меню з китайського ресторану швидкої їжі, весільне запрошення на наступну суботу. Цілий наш світ — там, щоб кожен міг прочитати!

Парадний вхід рідко використовується в нашому будинку, лише чужими людьми. Усі наші друзі користуються чорним ходом, отож вони потрапляють прямо в кухню і приєднуються до всього, що там відбувається. Чайник миттєво закипає, і потім ми всі сідаємо за стіл і п’ємо чай. Без сумніву, деякі найщасливіші часи мого життя були проведені на нашій кухні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити