Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
TOURING HISTORIC CITIES AND VILLAGES. KERCH - Подорож історичними містами і селами. Керч

The city lies on the shores of Kerchenska Strait, 210 km from Simferopol, a railway junction and important seaport on the Black Sea and Sea of Azov. Its population 150 000.

On this site in 6 B.C. the Greeks founded the city of Panticapaeum, which later became the capital of the Bosporan Kingdom. It ceased to exist after the invasion of the Huns in the 5th century. In the 8th

century it was known as Kerch in the Chronicle. It was part of the principality of Tmutorokan. For 150 years the city, known as Cerccio, was one of the Genoan colonies. During the 16th—18th centuries the Ukrainian Cossacks made frequent campaigns against the city, as evidenced by several historical sites: Haydamaky caves and cliffs, the Cossacks fortress Borzovka.


HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS


MELEK-CHESMENSKY KURHAN (GRAVE MOUND), 4 B.C. One of the oldest structures of antiquity on the territory of Ukraine, it was a mausoleum for the Bosporan nobilities.

TSARSKY KURHAN (TSAR’S GRAVE MOUND), 4 B.C. Tomb of the Bosporan nobilities, 17 m high, with a corridor and a burial chamber. Restored in 1885—1886.

CAVE MONASTERY, 7th—9th centuries. The monastery complex included 8 land and crypt churches linked by passageways and stairs, among which is the church of St. Klyment (Clement).


VOCABULARY

railway [’reɪlweɪ] junction [’dʒʌŋkʃ(ə)n] — залізничний вузол

to cease [si:s] — припиняти, зупиняти (щось); покласти край (чомусь)

invasion [ɪn’veɪʒ(ə)n] — навала, напад, вторгнення

to evidence [’evɪd(ə)ns] — свідчити, показувати

crypt [krɪpt] — склеп, підземелля


QUESTIONS

1. What is the city’s location ?

2. How many people live in Kerch ?

3. What is the city’s history?

4. What places of interest are there ?

Подорож історичними містами і селами. Керч

Місто лежить на берегах Керченської протоки за 210 кілометрів від Сімферополя, це залізничний вузол і важливе портове місто на Чорному і Азовському морях. Його населення становить 150 000 людей.

На цьому місці в VI ст. до нашої ери греки заснували місто Пантікапей, яке пізніше стало столицею Босфорського королівства. Воно припинило існування після вторгнення гунів у V ст. У VIII ст. воно згадувалося в хроніках як Керч і було частиною князівства Тмутаракань. Протягом 150 років місто, відоме як Серчіо, було однією з генуезьких колоній. Протягом XVI—XVIII ст. українські козаки часто чинили набіги па місто. Гайдамацькі печери і кручі, козацька фортеця Борзовка є тому доказом.

Історичні і архітектурні пам’ятки

МЕЛЕК-ЧЕСМЕНСЬКИЙ КУРГАН (IV ст. до н. е.). Однією з найстаріших будівель античності на території України був мавзолей босфорської знаті.

ЦАРСЬКИЙ КУРГАН (IV ст. до н. е.). Мавзолей босфорської знаті, заввишки 17 м, з коридором і кімнатою для поховань. Відновлений у 1885—1886 pp.

ПЕЧЕРНИЙ МОНАСТИР (VII—IX ст.). Комплекс монастиря включав вісім наземних і підземних церков, з’єднаних коридорами і сходинками, серед яких — церква Святого Климента.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити