Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

House and flat
HOUSEWORK - Хатня робота

Mr. and Mrs. Turvey both hated housework. They were a very untidy couple who never put things away. When they went to bed, for example, they always left their clothes in a mess on the floor. Their kitchen was a mess, too. Even though they had a dishwasher, they always left the dirty dishes in the kitchen sink and only did the washing-up when there wasn’t a clean plate to be found in the house. It was the same with their clothes. They never put them into the washing machine until there was nothing else left to put on. The living room always looked as though a bomb had just gone off. There were things everywhere. There was thick dust on every piece of furniture and the carpet had not been cleaned for weeks.

And the bathroom!

One day, when Mr. Turvey couldn’t find one of his shoes, and Mrs. Turvey couldn’t see her face in the bathroom mirror, they

decided it was time to get the house cleaned. So they found Marie, a foreign student at a local language school, who needed some extra money.

Marie came to the house and worked all day long. She washed and dried all the clothes. Then she got out the iron. She ironed the clothes, folded them neatly and put them away. Marie swept all the dust off the floor with a large broom. She took a wet cloth and wiped the dust off every surface in the house and then polished the furniture , until it was shining. She got out the vacuum cleaner and cleaned all the carpets. In the kitchen the floor was filthy. It was too dirty to wash with a mop, so Marie got on her knees and scrubbed the dirt off with a scrubbing-brush. Finally she made the bed and, when she had finished, the house looked spotless.

Mr. and Mrs. Turvey came home that evening. There was nothing on the floor. There was no dust on the furniture. The wood was shining. In their bedroom all their clothes were neat, clean and tidy. ”So what do you think?” Mrs. Turvey asked her husband.

”It looks nice and tidy”, he said. ”But how are we ever going to find here anything?”

VOCABULARY

untidy [’ʌn’taɪdɪ] — неохайний, неакуратний

in a mess [mes] — безладно

dirty [’də:tɪ] — брудний

to do the washing-up — мити посуд

dust [dʌst] — пил

iron [’aɪən] — праска

to iron — прасувати

to sweep [swɪ:p] (swept, swept) — мести, підмітати

broom [bru:m] — мітла, віник

cloth [klɔθ] — ганчірка

to wipe [waip] — витирати

to polish [’pɔlɪʃ] — натирати, полірувати

vacuum cleaner [’vækjuəm ’kli:nə] — пилосос

filthy [’fɪlθɪ] — брудний

mop [mɔp] — швабра

to scrub [skrʌb] — скребти, мити щіткою, чистити

scrubbing-brush [’skrʌbiŋbrʌf] — жорстка щітка

spotless [’spɔtlɪs] — чистий, бездоганний

neat [ni:t] — чистий, акуратний


QUESTIONS

1. Are you a tidy person ?

2. Who does most of the housework in your home?

3. What kind of housework do you do and how often?

4. What kind of housework do you most hate doing?

5. What kind of housework do you least mind doing?

6. Winch of the following machines is the most useful for housework: a dishwasher, a washing machine, a vacuum cleaner?

7. What do you use to clean the house?

Хатня робота

Містер і місіс Тервей однаково ненавиділи хатню роботу. Вони були дуже неохайним подружжям, ніколи не клали речі на своє місце. Наприклад, коли вони лягали спати, то завжди лишали свій одяг у безладі на підлозі. У кухні теж

панував безлад. Хоча у них і була посудомийна машина, але вони завжди лишали брудний посуд у раковині й мили його тільки тоді, коли в домі не можна було знайти жодної чистої тарілки. Так само було і з їхнім одягом. Вони ніколи не клали його в пральну машину доти, доки їм уже не лишалося що вдягти. Вітальня завжди виглядала так, начебто в ній щойно вибухнула бомба. Речі валялися скрізь. Товстий шар пилу лежав на меблях, а килим не чистився тижнями.

А ванна!

Одного разу, коли містер Тервей не знайшов свого черевика, а місіс Тервей не змогла побачити своє обличчя у дзеркалі, що висить у ванній, вони вирішили, що настав час прибрати в будинку. Отже, вони знайшли Марі, іноземну студентку місцевої мовної школи, що мала потребу в додаткових грошах.

Марі прийшла до них і працювала протягом усього дня. Вона випрала й висушила весь одяг. Потім взяла праску. Вона випрасувала одяг, акуратно його склала і поклала на місце. Великим віником Марі вимела все сміття з підлоги. Вона взяла вологуганчірку й витерла пил у всьому будинку, а потім до блиску відполірувала меблі. Вона витягла пилосос і вичистила всі килими. Підлога в кухні була огидно брудна. Вона була занадто брудна, щоб її можна було вимити шваброю, тож Марі, ставши навколішки, відшкребла бруд жорсткою щіткою. Нарешті вона застелила постіль, і, коли закінчила, будинок аж сяяв чистотою.

Увечері містер і місіс Тервей прийшли додому. На підлозі нічого не валялося. На меблях не було ніякого пилу. Поліровка сяяла. Постільна білизна в їхній спальні була чистою і акуратно складена. ”Ну, і як тобі це подобається?” — запитала місіс Тервей свого чоловіка.

”Виглядає добре й акуратно, — відповів він. — Але як ми тут узагалі що-небудь знайдемо?”


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити