Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
UZHGOROD - Ужгород

Uzhgorod is a regional city and the capital of Transcarpathian Region. Population of Uzhgorod is over 100 000.

It is one of the oldest towns of Kyivan Rus’. It came into being here in 8th century. The original name of the town is unknown. In the 10th century the town was captured by the nomadic Hungarian feudal lords and got the name of Ungvar (from the Uzh River and ”var” — a town). The Slav name of the town was Uzhgorod (the Uzh River and Slav ”horod”— a town).

The town was united with Ukraine in 1945 and became the capital of Transcarpathian Region in 1946.

The leading industries of Uzhgorod include machine engineering and metalworking.

Uzhgorod is the cultural and educational centre of Transcarpathian Region. The city boasts of Uzhgorod University founded in 1945. The University is the big scientific centre.

The Transcarpathian Ukrainian Drama Theatre was founded in 1946. The Theatre boasts of the names of the noted Ukrainian actors Ya. Helias, I. Ignatovych, M. Kharhenko.

Uzhgorod boasts of many historical monuments of architecture: llorianska Church-rotunda (13th— 15th centuries), the castle of the 13th century, the cathedral built in 1646, the Polish Roman-Catholic Church (1762—1767), the Nevitskyi Palace (14th century).

The Transcarpathian Region includes 13 districts, 10 towns, 28 settlements, and 561 villages.


VOCABULARY

Transcarpathian [’trænska:’peɪθjən] —закарпатський

to capture [’kæptʃə] — захоплювати


QUESTIONS

1. What is the city’s population ?

2. What is the city’s history1?

3. When was Uzhgorod united with Ukraine?

4. What do you know about he Transcarpathian Museum of Folk Architecture ?

5. When was Uzhgorod University founded?

6. What monuments of architecture does Uzhgorod boast of?

Ужгород

Ужгород — це обласний центр і столиця Закарпатської області. Населення Ужгорода становить понад 100 000 людей.

Це — одне з найстаріших міст Київської Русі. Воно з’явилось у VIII ст. Первісне ім’я міста невідоме. В X ст. місто було захоплене кочовими угорськими феодалами і дістало назву Унгвар (від річки Уж і ”var” — місто). Слов’янська назва міста була Ужгород (річка Уж і слов’янське ”horod” — місто).

Місто ввійшло до складу України 1945 року і стало адміністративним центром Закарпаття 1946 року.

Провідними галузями промисловості Ужгорода є машинобудівна та металообробна.

Ужгород — це культурно-виховний центр Закарпаття. Місто пишається університетом, який було засновано 1945 р. Університет — це великий науковий центр.

Закарпатський український драматичний театр був відкритий 1946 року. Театр пишається іменами відомих українських акторів Я. Геляса, І. Ігнатовича, М. Харченка.

Закарпатський музей народної архітектури — це один із перших музеїв України просто неба. Він був відкритий як філія Закарпатського краєзнавчого музею.

Ужгород пишається багатьма історичними пам’ятками архітектури. Горянська церква-ротонда (XIII—XV ст.), замок XIII ст., кафедральний собор, побудований 1646 року, польський костел (1762—1767), Невітський палац (XIV ст.).

Закарпаття включає 13 районів, 10 міст, 28 поселень і 561 селище.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити