Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
ZAPORIZHZHIA - Запоріжжя

Zaporizhzhia is a regional city and a river port on the Dnipro. The population of the city is over 900 000.

Zaporizhzhia came into being in 1770 when a fortress was build here during the Russian-Turkish war of 1768—1774. The fortress was named Oleksandrivska after the commander of the First Russian army Oleksandr Golitsyn (1718-1783).

In 1906—1921 the city had the name of Oleksandrivsk. In 1921 the city was renamed Zaporizhzhia because of its location beneath the Dnieper rapids.

Zaporizhzhia is one of the largest industrial centers of Ukraine. The ferrous and non-ferrous metal industries are leading industries of the city.

Zaporizhzhia is a cultural and educational centre. The city boasts of its University and higher educational establishments, numerous

scientific establishments, three theatres, the Philharmonic Society, two museums, and the Historical and Cultural Khortytsia Reserve.

The monuments of architecture include the remains of fortifications on the Khortytsia island, the Dnipro Hydroelectric Power Station (1927-1932), the Drama Theatre (1944-1953).

Zaporizhzhia is the capital of Zaporizhzhian Region established on January 10, 1939.

VOCABULARY

rapid — поріг річки

ferrous metal industry — чорна металургія

non-ferrous metal industry — кольорова металургія


QUESTIONS

1. Where is Zaporizhzhia situated?

2. What is population of the city?

3. What do you know about the histoty of Zaporizhzhia ?

4. When was Zaporizhzhia founded?

5. What are the leading industries of Zaporizhzhia?

6. When was the Dnipro Hydroelectric power station built?

Запоріжжя

Запоріжжя — це обласний центр і порт на річці Дніпро. Населення міста становить понад 900 000 людей.

Запоріжжя було засноване 1770 p., коли тут збудували фортецю під час російсько-турецької війни 1768—1774 pp. Фортеця була названа Олександрівською на честь командира Першої російської армії Олександра Голіцина (1718—1783).

У 1906—1921 pp. місто називалось Олександрівськ. 1921 воно було перейменоване на Запоріжжя через його розташування за порогами Дніпра.

Запоріжжя — це один з найбільших індустріальних центрів України. Чорна і кольорова металургія є провідними галузями міста.

Запоріжжя — це культурно-освітній центр. У місті є університет і виші навчальні заклади, численні наукові установи, три театри, філармонія, два музеї та історичний і культурний заповідник Хортиця.

До пам’яток архітектури входять залишки укріплень на острові Хортиця, Дніпровська гідроелектростанція (1927—1932), драматичний театр (1944—1953).

Обласним центром Запоріжжя стало 10 січня 1939 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити