Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Ukrainian cities
ZHYTOMYR - Житомир

Zhytomyr is a regional city of Ukraine on the Teteriv River. The population of Zhytomyr-is over 300 000.

The legend tells that the town was founded by Zhytomyr, the counsellor and favourite of the legendary Kyivan Princes Askold and l)ir in 884. When Askold was killed, Zhytomyr did not want to serve Oleh and escaped to the Volyn forests.

Some time a Slav tribe of Zhytyches lived here. In some Slav languages ”myr” means a region. Hence Zhytomyr means the region where Zhytyches lived.

In the 14th century Zhytomyr was under the rule of the feudal Lithuania. After the Union of Liublin of 1569 it became a Polish lown. In 1793 the town was united with Russia.

The leading industries of Zhytomyr include machine engineering and metalworking.

The city is the cultural and educational centre of the region. Zhytomyr boasts of the Teachers Training Institute and the Agricultural Institute. The Museum of Local Lore was founded in 1865. The

museum includes the houses-museums ofV. G. Korolenko (1853— 1921) and S. P. Koroliov (1907-1966).

The Ukrainian Musical and Drama Theatre established in 1944 boasts of the noted Ukrainian actor V. P. Tolok.

The architectural image of the city is represented by the Polish Roman Catholic Church (1744), the magistrate (1789), and the Cathedral of 1866. The city boasts of the monuments to O. S. Pushkin (1899), Yaroslaw Dabrowski (1836-1871), V. G. Korolenko (1853— 1921).

In 1937 the city became the capital of the Zhytomyr Region.

The Zhytomyr Region includes 22 districts, 9 towns, 45 settlements and 1653 villages.


VOCABULARY

counsellor [’kaunsələ] — радник

tribe [traɪb] — плем’я, рід


QUESTIONS

1. Where is Zhytomyr situated?

2. What is population of the city?

3. What do you know about the history of Zhytomyr?

4. When was Zhytomyr founded?

5. What are the leading industries of Zhytomyr?

6. What is the architectural image of Zhytomyr?

Житомир

Житомир — це обласний центр України на річці Тетерів. Населення Житомира становить понад 300 000 людей.

За легендою, місто було засноване Житомиром, радником і фаворитом легендарних київських князів Аскольда і Діра, 884 року. Коли Аскольда вбили, Житомир не захотів служити Олегу і втік до волинських лісів.

Якийсь час тут жило слов’янське плем’я житичів. Деякими слов’янськими мовами ”мир” означає регіон. Тобто Житомир означає регіон, де жили житичі.

У XIV ст. Житомиром правила феодальна Литва. Після Люблінської унії 1569 р. він став польським містом. 1793 р. місто ввійшло до складу Росії.

Провідними галузями промисловості Житомира є машинобудівна та металообробна.

Місто — це культурний та освітній центр області. У Житомирі є педагогічний та сільськогосподарський інститути. Краєзнавчий музей був заснований у 1865 р. Музей включає будиики-музеї В. Г. Короленка (1853—1921) та С. П. Корольова (1907-1966).

Український музичний і драматичний театр був заснований 1944 р. В ньому працював видатний український актор В. П. Толок.

Архітектурне обличчя міста представлено польським римо-католицьким костелом (1744), Магістратом (1789) і Кафедральним собором (1866). У місті є пам’ятник О. С. Пушкіну (1899), Ярославу Дабровському (1836—1871), В. Г. Короленку (1853-1921).

1937 р. місто стало обласним центром Житомирської області. Житомирська область включає 22 райони, 9 міст, 45 поселень і 1653 села.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити