Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
LONDON, CAPITAL OF GREAT BRITAIN - Лондон — столиця Великої Британії

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It is one of the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about-8 million.

London is divided into several parts: the City, Westminster, the West End, and the East End.

The heart of London is the City, its financial and business centre. Numerous banks, offices, and firms are situated there, including the Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailey. Few people live here, but every day over a million people come to the City to work. There are some famous ancient buildings within the City. Perhaps the most striking of them is the St. Paul’s Cathedral, the greatest of English churches. It was built in the 17th century by Sir Christopher Wren. The Tower of London was founded by Julius Caesar and in 1066 rebuilt by William the Conqueror. It was used as a fortress, a royalpalace and a prison. Now it is a museum.

Westminster is the governmental part of London.

Nearly all English kings and queens have been crowned in

Westminster Abbey. Many outstanding statesmen, scientists, writers, poets and painters are buried here: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling and others.

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, the seat of the British Parliament. The clock tower of the Houses of Parliament is famous for its big bell, known as Big Ben. Buckingham Palace is the official residence of the Queen.

The West End is the richest and most beautiful part of London. It is the symbol of wealth and luxury. The best hotels, shops, restaurants, clubs, and theatres are situated there.

The Trafalgar Square is the geographical centre of London. It was named in honour of Admiral Nelson’s victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson’s Column stands in the middle of the square.

On the north side of the Trafalgar Square is the National Portrait Gallery. Not far away is the British Museum — the biggest museum m London. It contains a priceless collection of ancient manuscripts,coins, sculptures, etc, and is also famous for its library.

There are a lot of factories, workshops and docks in the East End.

VOCABULARY

numerous [’nju:mərəs] — численний

striking [’straɪkɪŋ] — разючий, дивовижний, вражаючий

to found [faund] — засновувати (місто тощо); закладати

(фундамент тощо)

royal [’rɔɪ(ə)l] — королівський

to crown [kraun] — коронувати; увінчувати

to buty [’berɪ] — ховати, хоронити

luxury [’lʌkʃərɪ] — розкіш

in honour [’ɔnə] of smb., smth. — на честь когось, чогось

to contain [kən’teɪn] — містити (мати) в собі; вміщати

priceless [ praɪslɪs] — безцінний, неоціненний


QUESTIONS

1. Is London the largest city in the world?

2. What s the population of London ?

3. Traditionally London is divided into four parts. Can you name them ?

4. What do you know about the City?

5. Who was the St. Paul’s Cathedral built by?

6. Who founded the Tower of London? When was it rebuilt?

7. What is the governmental part of London ?

8. What building has more Historic associations than any other building in London ?

9. What is Big Ben?

10. Can you describe the Trafalgar Square?

11. Where do the working people of London live?

12. What are the most famous London museums and art galleries?

Лондон — столиця Великої Британії

Лондон — столиця Великої Британії, її політичний, економічний і торговий центр. Це одне з найбільших міст у світі і найбільше місто у Європі. Його населення становить близько 8 мільйонів людей.

Лондон розділений на кілька частин: Сіті, Вестмінстер, Вест-Енд та Іст-Енд.

Серце Лондона — це Сіті, його фінансовий і діловий центр. Тут розташовані численні банки, установи й фірми, а також Англійський банк, Фондова біржа і Олд Бейлі — Центральний карний суд. Мешканців тут небагато, але кожного дня понад мільйон людей приїздять у Сіті на роботу. У Сіті розташовано кіль

ка відомих старовинних будівель. Можливо, найдивовижнішою з них є собор Св. Павла, найбільша з англійських церков. Її побудував у XVII столітті сер Крістофер Рен. Лондонський Тауер був закладений Юлієм Цезарем і 1066 р. перебудований Вільгельмом Завойовником. Його використовували як фортецю, королівський палац і в’язницю. Нині це музей.

Вестмінстер — це урядова частина Лондона.

У Вестмінстерському абатстві були короновані майже всі англійські королі й королеви. Багато видатних державних діячів, учених, письменників, поетів і художників поховані тут: Ньютон, Дарвін, Чосер, Діккенс, Теннісон, Кіплінг та інші.

Через дорогу від Вестмінстерського абатства знаходиться Вестмінстерський палац, місце засідань британського парламенту. Годинникова вежа будинку парламенту відома своїм великим дзвоном, який називається Біг-Бен. Букінгемський палац — це офіційна резиденція королеви.

Вест-Енд найбагатша й найкрасивіша частина Лондона. Це символ багатства й розкоші. Тут розташовані найкращі готелі, крамниці, ресторани, клуби та театри.

Трафальгарська площа — географічний центр Лондона. Вона була так названа на честь перемоги адмірала Нельсона у Трафальгарській битві 1805 р. Висока колона Нельсона стоїть посередині площі.

На північному боці Трафальгарської площі розташована Національна портретна галерея. Недалеко від неї — Британський музей, найбільший музей у Лондоні. У ньому міститься неоціненна колекція давніх рукописів, монет, скульптур тощо, а також він відомий своєю бібліотекою.

В Іст-Енді багато фабрик, майстерень і доків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити