Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
THE WEATHER IN ENGLAND - Погода в Англії

The weather in England is very changeable. A fine morning can change into a wet afternoon, and a nasty morning can change into a fine afternoon. That is why it is natural for the English to use the comparison ”as changeable as the weather” of a person who often changes his mood or opinion about something. ”Other countries have a climate; in England we have weather”. This statement is often made by the English to describe the meteorological conditions of their country.

The English also say that they have three variants of weather: when it rains in the morning, when it rains in the afternoon or when it rains all day long.

The weather is the favourite conversational topic in England. When two Englishmen meet, their first words will be ”How are you?” And after the reply ”Very well, thank you; how are you?” the next remark is almost certain to be about the weather. When they go abroad the English often surprise people of other nationalities by this tendency to talk about the weather, a topic of conversation that other people do not find so interesting.

The best time of the year in England is spring (of course, it rains in spring too). The two worst months in Britain are January and February. They are cold, damp and unpleasant. The best place in the world then is at home by the fire.

Summer months are rather cold and there a lot of rainy days. So most people, who look forward to summer holidays, plan to go abroad for the summer, to France or somewhere on the Continent.

The most unpleasant aspects of the weather in England are fog and smog.


VOCABULARY

changeable [’tʃeɪndʒəbl] — мінливий; непостійний; несталий

wet [wet] — сирий, мокрий

nasty [’na:stɪ] — мерзенний; огидний; неприємний

comparison [kəm’pærɪsn] — порівняння

remark [rɪ’ma:k] — зауваження; примітка; помітка

fire [’fаɪə]— камін

to look forward [’fɔ:wəd] to — із нетерпінням очікувати (чогось)

fog [fog] — густий туман

smog (smoke + fog) [smɔg] — смог, туман з димом


QUESTIONS

1. The weather in England is very changeable, isn’t it?

2. What comparison do the English use when they want to describe a person whose mood and opinion changes very often ?

3. WImt statement is often made by the English to describe the meteorological conditions of their country?

4. How often does it rain in England?

5. The weather is the favourite conversational topic in England, isn’t it? Do you find this topic of conversation interesting?

6. What is the best time of the year in England?

7. What do you know about London fogs ?

8. Wlrat kind of weather do you like best of all?

9. Where do you get the weather forecast from? Do you always believe it?

Погода в Англії

Погода в Англії дуже мінлива. Ясний ранок може змінитися дощовим днем, а непогожий ранок може перетворитися на ясний день. Тому для англійців природно використовувати порівняння ”мінливий, як погода”, говорячи про людину, в якої часто змінюється настрій або думка про щось. ”В інших країнах — клімат; у нас в Англії — погода”. Цим твердженням англійці часто описують метеорологічні умови своєї країни.

Англійці також говорять, що в них три варіанти погоди: коли йде дощ уранці, коли йде дощ удень і коли дощ іде цілий день.

Погода — улюблена тема для розмови в Англії. Коли зустрічаються два англійці, їхніми першими словами будуть: ”Як ваші справи?” А після відповіді ”Спасибі, дуже добре; а у вас?” наступна фраза, найімовірніше, буде про погоду. Коли англійці їдуть за кордон, вони часто дивують представників інших національностей своєю схильністю говорити про погоду, тобто на тему, яку інші не вважають цікавою.

Найкращою порою року в Англії є весна (звичайно, навесні теж ідуть дощі). Двома найгіршими місяцями в Британії вважаються січень і лютий. Вони холодні, вологі й неприємні. Тоді найкраще місце у світі — вдома, біля каміна.

Літні місяці досить холодні, і в них багато дощових днів. Тому більшість людей, що нетерпляче чекають літньої відпустки, планують на літо їхати за кордон, у Францію або будь-куди на континент.

Найнеприємніше в погоді Англії — туман і смог.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити