Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
FINANCIAL INSTITUTIONS: THE BANK OF ENGLAND - Фінансові установи: Банк Англії

The Bank of England is Britain’s central bank.

1694 - THE BEGINNING

The first step towards central banking was taken with the creation of the Bank of England in 1694, when the Government needed money to pay for the war against France. William Paterson, a Scottish merchant, suggested founding a bank, which could then lend its capital to the Government. In the spring of 1694, Parliament gave its approval to an Act, which provided for the setting up of a company under the title of”The Governor and Company of the Bank of England”. The public were invited to invest in the company and £1 200 000 was very quickly subscribed to what became known as Bank of England Stock.

The Bank was granted a Royal Charter on 27 July 1694 and Sir John Houblon was appointed the first Governor.

The Bank moved to its present site in Thread-needle Street in 1734.

BANKER TO THE NATION

Probably the best known function of the Bank of England is to design, print and issue banknotes in England and Wales, and to store gold in its vaults on behalf of its customers. It does, however, have many other responsibilities and functions.

As the Bank gradually withdrew from commercial banking, it extended its role as banker to other banks and to the Government.

MONETARY POLICY

Monetary policy is directed by the Bank and the Treasury within the policy framework agreed with the Government. Monetary policy operates in the UK mainly through short-term interest rates, which are influenced through the Bank of England’s daily operations in the money markets.

MAINTAINING A SOUND FINANCIAL SYSTEM

One of the Bank of England’s most important tasks in maintaining a sound financial system is the supervision of banks operating in the UK, in order to protect depositors. This became a statutory responsibility in 1979 and the powers then granted were strengthened by the Banking Act 1987, which now governs banking supervision.


VOCABULARY

Governor [’gʌvənə] — керівник

to invest [ɪn’vest] in — вкладати (інвестувати) гроші (капітал) (у щось)

to subscribe [səb’skraɪb] — робити внески

Charter [’tʃa:tə] — статут

Treasury [’tгеʒ(а)rɪ] — казначейство


QUESTIONS

1. When was the Bank of England created?

2. Why was it created?

3. Who suggested founding a bank?

4. What are the functions of the Bank of England?

Фінансові установи: Банк Англії

Банк Англії — це Центральний британський банк.

1694 р. — початок

Перший крок до центральної банківської справи був зроблений зі створенням Банку Англії 1694 p., коли уряду були потрібні гроші, щоб оплатити війну проти Франції. Вільям Патерсон, шотландський торговець, запропонував заснувати банк, що міг би надавати свій капітал уряду. Навесні 1694 р. парламент схвалив закон, що передбачав створення компанії з назвою ”Керівник і Компанія Банку Англії”. Громадськості запропонували вкладати капітал у компанію, і невдовзі були зроблені внески у сумі 1 200 000 фунтів стерлінгів на створення акціонерного Банку Англії.

27 липня 1694 р. банк прийняв Королівський Статут, і сер Джон Хоублон був призначений його першим керівником.

Банк переїхав на теперішнє місце на вулицю Тред-нідл 1734 р.

Банкір нації

Мабуть, найвідомішою функцією Банку Англії є розробка, друк і випуск грошових знаків в Англії й Уельсі й зберігання золота в сховищах від імені своїх клієнтів. Банк, проте, має багато інших обов’язків і функцій.

Оскільки Банк поступово відійшов від комерційної банківської справи, це розширило його роль як банківської установи стосовно інших банків і уряду.

Монетарна політика

Монетарна політика формується Банком і Казначейством у межах політики, узгодженої з урядом. Монетарна політика діє у Великій Британії переважно через короткотермінові процентні ставки, на які впливають шляхом щоденних операцій Банку Англії на грошових ринках.

Підтримка надійної фінансової системи

Одне із найважливіших завдань Банку Англії щодо підтримки надійної фінансової системи — це нагляд за банками, що діють у Великій Британії, з метою захисту вкладників. Ця відповідальність була встановлена законом 1979 p., а повноваження, надані тоді, були підсилені Законом про банки 1987 p., згідно і яким тепер здійснюється банківський нагляд.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити