Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
LIFE OF YOUTH IN BRITAIN - Життя молоді у Великій Британії

Young people from all walks of life are united according to their interests by the established youth organizations in Britain. These organizations develop because of the contribution of both full-time and part-time youth workers and a great number of volunteers.

Outdoor pursuits involve anything from pony trekking to rock-climbing or canoeing and help young people go out from the confines of their home or their environment. Such pursuits nourish a spirit of self-reliance and help realize the importance of teamwork under a good leadership. All the major yputh organizations hold outdoor pursuits either by organizing special residential courses or by sending their members to take part in established courses or seminars in other cities and countries.

Local authorities and a number of multipurpose youth organizations provide the place for such activities as canoeing, sailing, rock-climbing, map reading, orienteering and cooking for survival; all of them encourage initiative and self-discipline.


Young people participate in ”expedition courses” lasting 8, 12 or 20 days and involving adventurous journeys by land or sea. There are also ”specialist courses” for young people aged 17 and over to become involved in work with such groups as the homeless, the elderly and the disabled.


VOCABULARY

from all walks of life — усіх прошарків суспільства

outdoor pursuits [pə’sju:ts] — заняття на свіжому повітрі

to nourish [’nʌnʃ] — плекати (надію тощо)

self-reliance [rɪ’laɪəns] — упевненість у своїх силах

multipurpose [,mʌltɪ’pə:pəs] — багатоцільовий, універсальний

to provide [prə’vaɪd] — надавати, забезпечувати

sailing [’seɪlɪŋ] — вітрильний спорт

mutual support [’mju:tjuəl sə’pɔ:t] — взаємна підтримка

adventurous [əd’ventʃərəs] — повний пригод


QUESTIONS

1. What organizations in Britain unite young people according to their interests?

2. What do outdoor pursuits involve?

3. What do local authorities and a number of multipurpose youth organizations provide ?

4. What organizations are among providers of outdoor places?

5. What do you know about the Outward-Bound Trust?

6. How many centres does it have?

7. Where are these centres situated?

Життя молоді у Великій Британії

Молодіжні організації, створені в Британії, об’єднують за інтересами молодих людей усіх прошарків суспільства. У розвиток цих організацій роблять внесок співробітники у справах молоді, зайняті як повний, так і неповний робочий день, а також багато добровольців.

Заняття на свіжому повітрі, що включають все: від катання на поні до скелелазіння чи веслування на байдарках, надають молодим людям можливість вийти за межі свого будинку й оточення. Такі заняття сприяють появі впевненості у своїх силах і допомагають відчути важливість колективної роботи під умілим керівництвом. Усі основні молодіжні організації для проведення занять на свіжому повітрі або влаштовують спеціальні курси за місцем проживання, або посилають своїх членів в інші міста і країни, де вони беруть участь у вже діючих курсах чи семінарах.

Місцева влада і ціла низка багатопрофільних молодіжних організацій надають місце для таких занять, як веслування на байдарках, вітрильний спорт, скелелазіння, читання карти, орієнтування на місцевості й приготування їжі в екстремальних для життя умовах; усі вони сприяють розвитку ініціативи й самодисципліни.

Серед тих, хто надає місце для занять на вільному повітрі, — Рада зі спорту, Трастове товариство мандрівників, Морський молодіжний клуб, Товариство з навчання вітрильномго спорту та Морський навчальний корпус.

Трастове товариство мандрівників — це найдавніше створена і найдосвідченіша організація в Британії, що спеціалізується на проведенні занять на вільно-! му повітрі з індивідуального розвитку і навчання. Це товариство має п’ять центрів в англійському озерному районі, в Уельсі й Шотландії. Воно діє у 38 країнах світу. Його центри розташовані в Бельгії, Франції, Німеччині й Нідерландах. Ця організація грунтується на двох простих принципах: по-перше, кожен може [досягти більшого, ніж може собі уявити, і, по-друге, занадто мало людей по-справжньому цінують те, чого можна досягти в результаті спільної роботи в колективі за взаємної підтримки.

Молоді люди беруть участь в експедиційних курсах, які тривають 8, 12 або 20 днів і являють собою повні пригод мандрівки суходолом чи морем. Є також курси спеціалістів, де молодь у віці 17 років і старше залучається до роботи з такими групами людей, як бездомні, люди похилого віку та інваліди.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити