Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

House and flat
MAKE YOURSELF AT HOME - Почувайтеся як вдома

1. ”In my country, men usually go to restaurants on their own. They always take their shoes off before they go in. Then they usually sit on the floor around a small, low table. In the evening they often sing songs”.

2. ”You usually take chocolates or flowers. But you always take an odd number of flowers, and you remove the paper before you give them to the hostess. You can also send flowers before you arrive. You don’t usually take wine except when you visit very close friends.”

3. ”We always offer our guests something to drink when they arrive, tea, coffee or perhaps water or soft drinks. We think it is polite to accept a drink even if you’re not thirsty. If you visit someone you always stay for

few drinks. When you have had enough to drink, you tap your cup or put your hand over it. If you say no, your host will insist that you have more to drink”.

4. ”People’s private lives are very important so they never ask you personal questions about your family or where you live or your job. They never talk about religion or matters of finance, education or politics, but usually stay with safe subjects like the weather, films, plays, books and restaurants”.

5. ”It’s difficult to know when to leave, but an evening meal usually lasts about three or four hours. When the host serves coffee, this is sometimes a sign that the evening is nearly over, but you can have as much coffee as you want”.

6. ”If the invitation says eight o’clock then we arrive exactly at eight. With friends we know well, we sometimes arrive about fifteen minutes before”.

7. ”Obviously it depends on the occasion, but most dinner parties are informal. The men don’t usually wear a suit, but they may wear a jacket and tie. Women are usually smart but casual”.


VOCABULARY

on their own [əun] — самі

odd [ɔd] number — непарне число

to accept [ək’scpt] — приймати

to tap [tæp] — постукувати

a sign [sain] — знак

Почувайтеся як вдома

1. ”У моїй країні чоловіки зазвичай ходять в ресторани самі. Вони завжди знімають взуття, перш ніж увійти. Потім вони звичайно сідають на підлогу навколо маленького, низького столу. Ввечері вони часто співають пісні”.

2. ”Ви звичайно берете з собою цукерки або квіти. Але завжди берете непарну кількість квітів і знімаєте паперову упаковку, перш ніж подарувати їх господині. Ви можете також послати квіти перед своїм приходом. Зазвичай ви не берете вино, якщо не йдете до дуже близьких друзів”.

3. ”Ми завжди пропонуємо нашим гостям який-небудь напій, коли вони приходять, чай, каву або, можливо, воду чи щось слабоалкогольне. Ми вважаємо, що з чемності слід прийняти пропозицію випити напій, навіть коли ви не хочете пити. Якщо ви прийшли до когось в гості, то завжди залишаєтеся, щоб трохи випити. Коли ви вже не хочете пити, то постукуєте по чашці або кладете руку поверх неї. Якщо ви скажете ”ні”, то ваш господар наполягатиме, щоб ви випили ще”.

4. ”Приватне життя людей дуже поважається, отже, вам ніколи не ставитимуть запитань особистого Характеру чи то стосовно вашої сім’ї або про те, де живете чи працюєте. Ніколи не говоритимуть про релігію або фінансові справи, освіту або політику, але розмовлятимуть на безпечні теми про погоду, фільми, п’єси, книги і ресторани”.

5. ”Важко зрозуміти, коли вже треба йти, але вечеря зазвичай триває приблизно три або чотири години. Коли господар подає каву, це іноді знак того, що вечір наближається до кінця, але ви можете випити стільки кави, скільки хочете”.

6. ”Якщо в запрошенні сказано ”о восьмій годині”, то ми приходимо рівно о восьмій. До друзів, яких ми знаємо добре, ми іноді приходимо приблизно на п’ятнадцять хвилин раніше”.

7. ”Зрозуміло, що це залежить від конкретної ситуації, але більшість званих обідів проходить у неофіційній обстановці. Чоловіки зазвичай не надягають костюм, але вони можуть надіти піджак і краватку. Жінки, як правило, вдягнені красиво, але не строго”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити