Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
HOLIDAYS IN GREAT BRITAIN - Свята у Великій Британії

There are fewer public holidays in Great Britain than in other European countries. They are: Christmas Day, Boxing Day, New Year’s Day, Good Friday, Easter Monday, May Day, Spring Bank Holiday and Summer Bank Holiday. Public holidays in Britain are called bank holidays, because the banks as well as most of the offices and shops are closed.

The most favourite holiday is Christmas. Every year the people of Norway present the city of London a big Christmas tree and it stands in the Trafalgar Square.

Before Christmas, groups of singers go from house to house. They collect money for charities and sing carols, traditional Christmas songs. Many churches hold a service on the Sunday before Christmas.

The fun starts the night before, on the 24th of December. Traditionally this is the day when people decorate their trees. Children hang stockings at their beds, hoping that Father Christmas will come down thechimney during the night and fill them with toys and sweets.

Christmas is a family holiday. All the family usually meet for the big Christmas dinner of turkey and Christmas pudding. And everyone gives and receives presents. The 26th of December, Boxing Day, is an extra holiday after Christmas. It’s the time to visit friends and relatives. This day postmen and servants receive their presents in the boxes.

New Year’s Day is less favourite in Britain than Christmas. But in Scotland Hogmanay, New Year’s Eve is the biggest festival of the year.

Besides public holidays, there are some special festivals in Great Britain. One of them takes place on the 5th of November. On that day, in 1605, Guy Fawkes tried to blow up the Houses of Parliament and kill King James I. He didn’t succeed. The King’s men found the bomb, took Guy Fawkes to the Tower and cut off his head.

Since that day the British celebrate the 5th of November. They burn a dummy, made of straw and old clothes, in a bonfire and let off fireworks. This dummy is called a ”guy” (like Guy Fawkes).


VOCABULARY

charities [’tʃærɪtɪz] — доброчинна діяльність

carol [’kær(ə)l] — різдвяний гімн, що славить народження Христа

chimney [’ tʃɪmnɪ] — димар, димохід

turkey [’tə:kɪ] — індичка

festival [’festɪv(ə)]] — свято, святкування

to blow up [’bləu ʌp] — підривати, висаджувати в повітря

to succeed [sək’si:d] — досягти мети, добитися

dummy [’dʌmɪ] — опудало, манекен

bonfire [’bɔn,faɪə] — багаття, вогнище

to let off firework [’faɪəwə:k] — влаштовувати феєрверк


QUESTIONS

1. Are there many holidays in Great Britain ?

2. What is a ”bank holiday”?

3. What is the most popular holiday in Britain?

4. When is Christmas celebrated?

5. What are traditional Christmas songs called in Britain ?

6. What do children leave at the foot of their beds and why?

7. What do the British do on Boxing Day ?

8. What is the name of New Year’s Eve in Scotland?

9. When is Guy Fawkes Night celebrated?

Свята у Великій Британії

У Великій Британії менше державних свят, ніж в інших європейських країнах. Це Різдво, День коробок (другий день Різдва), Новий рік, Страсна п’ятниця. Великодній понеділок, Травневий день, Весняний банківський день і Літній банківський день. Державні свята в Британії називаються банківськими, тому що банки, а також більшість офісів і крамниць закриті.

Найулюбленіше свято — це Різдво. Щороку народ Норвегії дарує Лондону велику різдвяну ялинку, яку встановлюють на Трафальгарській площі.

Перед Різдвом групи співаків ходять із будинку в будинок. Вони збирають гроші на благодійні потреби і співають традиційні різдвяні гімни. Багато церков проводять церковну службу в неділю перед Різдвом.

Святкування починається у Святвечір, увечері 24 грудня. За традицією у цей день всі прикрашають свої ялинки. Діти чіпляють панчохи біля своїх ліжок, сподіваючись, що Дід Мороз спуститься через димар уночі й покладе в панчохи іграшки та цукерки.

Різдво — це сімейне свято. Звичайно вся сім’я збирається за великою різдвяною вечерею, що обов’язково передбачає індичку та різдвяний пудинг. Усі дарують один одному подарунки. 26 грудня — День коробок, додатковий день відпочинку після Різдва. Це час, щоб відвідати друзів і родичів. У цей день листоноші й прислуга одержують подарунки в коробках.

Новий рік у Британії люблять менше, ніж Різдво. Але в Шотландії Хогманей (переддень Нового року) — найбільше свято року.

Крім державних, у Великій Британії є кілька особливих свят. Одне з них припадає на п’яте листопада. Цього дня 1605 р. Гай Фокс зробив спробу підірвати будинок парламенту і вбити короля Джеймса І. Йому це не вдалося. Слуги короля знайшли бомбу, ув’язнили Гая Фокса в Тауері і відрубали йому голову.

З того часу в Британії святкують п’яте листопада. Спалюють на вогнищі опудало, зроблене із соломи та старого одягу, і влаштовують феєрверки. Це опудало називають ”guy” (”хлопець”), як Гая Фокса.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити