Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great Britain
OUTSTANDING PEOPLE OF GREAT BRITAIN: MADAME TUSSAUDR - Видатні люди Великої Британії: мадам Тюссо

Marie Tussaud was born in Strasbourg in 1761. Her father died two months before she was born, and her family moved to Switzerland.

Her mother worked for a German doctor. The doctor was a kind man. He enjoyed making wax models of parts of the human body. He soon got a reputation for making good likeness of people’s heads as well.

He moved to Paris because he wanted to earn money by making models of the rich and famous. Soon Marie and her mother joined him in Paris. When she was six years old, the doctor taught her how to work in wax. Her portraits became so popular that by the time she was twenty she was living in the Palace of Versailles because the royal family invited her to live there.

The French Revolution started in 1789, and this was the beginning of hard times for Marie. However, she met and married Francois Tussaud, who was an engineer. They had three children, a daughter who died and two sons. In 1802 she received permission from Napoleon to go to London, because she wanted to take her waxwork collection to England. She went round Britain and Ireland with her four-year-old son, and her shows were a great success. She never saw France or her husband again.

She opened her exhibition centre in London in 1835, and it has been in the same place ever since. Marie died in 1850. Madame Tussaud’s is now London’s most popular tourist attraction. About 2,2 million people visit it every year.


VOCABULARY

wax [wæks] — віск

likeness [’laɪknɪs] — схожість, подібність

Versailles [vɛə’saɪ] — Версаль

permission [pə’mɪʃ(ə)n] — дозвіл

Napoleon [nə’pəuljən] — Наполеон

Ireland [’aɪələnd] — Ірландія

show [ʃəu] — виставка

success [s(ə)k’ses] — успіх

exhibition [,eksɪ’bɪʃ(ə)n] centre — виставковий центр

tourist attraction [’tuərɪst ə’trækʃ(ə)n] — визначна пам’ятка, яку відвідують туристи


QUESTIONS

1. What do you know about Marie Tussaud’s childhood?

2. Why did she move to Paris?

3. Who taught her how to work in wax?

4. Why did she move to London ?

5. When and where did she open her exhibition centre?

Видатні люди Великої Британії: мадам Тюссо

Марі Тюссо народилась у Страсбурзі 1761 року. Її батько помер за два місяці до її народження, і її сім’я переїхала в Швейцарію.

Її мати працювала у німецького лікаря. Лікар був доброю людиною. Він полюбляв створювати моделі частин людського тіла із воску. Невдовзі він став відомою особою через схожість створюваних ним людських облич.

Він переїхав до Парижа, оскільки хотів заробити гроші, створюючи моделі багатих і знаменитих людей. Незабаром Марі і її мати приєдналися до нього в Парижі. Коли Марі було шість років, лікар навчив її працювати з воском. Зроблені нею портрети набули такої популярності, що коли їй виповнилося двадцять років, вона вже жила в палаці Версаль за запрошенням королівської сім’ї.

З початком французької революції 1789 р. настали важкі часи для Марі. Проте вона вийшла заміж за Франсуа Тюссо, який був інженером. Вони мали трьох дітей, але дочка померла, залишилися двоє синів. У 1802 р. вона одержала дозвіл Наполеона на поїздку до Лондона, оскільки хотіла привезти свою колекцію робіт з воску до Англії. Вона об’їздила Велику Британію і Ірландію зі своїм чотирирічним сином, її виставки мали великий успіх. Вона вже ніколи більше не бачила пі Францію, ні свого чоловіка.

Вона відкрила виставковий центр у Лондоні 1835 p., і відтоді він залишається на тому самому місці. Марі померла 1850 року. Центр мадам Тюссо — нині найпопулярніше серед туристів місце Лондона. Щороку його відвідують близько 2,2 мільйона людей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити