Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
GEOFFREY CHAUCER - Джефрі Чосер

Best-known books: ”The Book of the Duchess” (c. 1370), ”Troilus and Criseyde” (c. 1385), ”The Canterbury Tales” (1387-1400).

Geoffrey Chaucer was the most important English poet of the Middle Ages. He was born in London, fought in the English army against France in 1359 and travelled widely on the Continent. Later, in the 1370s, he became controller of customs for the port of London. It’s Chaucer’s poetry, which made him world-famous, though, especially ”The Canterbury Tales”. This is a collection of funny, vivid and often vulgar stories told by a group of pilgrims during a journey to Canterbury Cathedral. Chaucer himself made the pilgrimage to a shrine at Canterbury in 1388.


VOCABULARY

Geoffrey Chaucer [’tʃɔ:sə] — Джефрі Чосер

duchess [’dʌtʃɪs] — герцогиня

c., ca. = circa [’sə:kə] — лат. приблизно, близько

”Troilus and Criseyde” [’krɪsəɪd] — ”Троїл і Хризеїда”

The Canterbury [’kæntəbərɪ] Tales — Кентерберійські оповідання

customs [’kʌstəmz] — митниця

vivid [’vɪvɪd] — жвавий; яскравий

pilgrimage [’рɪlgrɪmɪdʒ] — паломництво, мандрування

shrine [ʃraɪn] — святиня; місце поклоніння


QUESTIONS AND TASKS

1. When was Geoffrey Chaucer bom ?

2. When did he die?

3. What do his best-known books include?

4. What were his occupations?

5. What book made him famous? What do you know about it? Find more information about Geoffrey Chaucer and make a report.

Джефрі Чосер (1340—1400)

Найвідоміші твори: ”Книга Герцогині” (приблизно 1370), ”Троїл і Хризеїда” (приблизно 1385), ”Кентерберійські оповідання” (1387—1400).

Джефрі Чосер був найвидатнішим англійським поетом Середньовіччя. Він народився в Лондоні, воював в англійській армії проти Франції 1359 року і багато подорожував по європейському материку. Пізніше, в 70-х роках XIV століття, він став інспектором митниці в Лондонському порту. Всесвітньо відомим Чосер став завдяки своїй поезії, і особливо ”Кентерберійським оповіданням” — яскравим, кумедним, подеколи вульгарним історіям, які розповідають пілігрими впродовж подорожі до Кентерберійського кафедрального собору. Сам Чосер здійснив паломництво до місця поклоніння в Кентербері 1388 року.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити