Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
MY FAVOURITE ENGLISH WRITER: AGATHA CHRISTIE - Моя улюблена англійська письменниця: Агата Крісті

Agatha Christie is known all over the world as the Queen of Crime. She wrote 78 detective novels, 19 plays, and 6 romantic novels. Her hooks have been translated into 103 foreign languages. They are the lhird best-selling books in the world (after Shakespeare’s works and ihe Bible). Many of her novels and short stories have been filmed. ”The Mousetrap”, her most famous play, is now the longest-running play in history of world theatre.

Agatha Christie was born at Torquay, Devonshire. She was educated at home and took singing lessons in Paris. She began writing at the end of the First World War. Her first novel, ”The Mysterious Affair at Styles”, was published in 1920. That was the first appearance of Hercule Poirot, who became one of the most famous private detectives since Sherlock Holmes.

Agatha Christie became generally recognized in 1926, after the publishing of her novel ”The Murder of Roger Ackroyd”, It is still considered her masterpiece.

When Agatha Cristie got tired of Hercule Poirot she invented Miss Marple, a deceptively mild old lady with her own method of investigation.

The last Poirot book, ”The Curtain”, appeared shortly before the writer’s death, and the last Miss Marple story, ”The Sleeping Murder”, and her autobiography were published after her death.

Agatha Christie’s success with millions of readers lies in her ability to combine clever plots with excellent character drawing, and a keen sense of humour with a great observation. Her plots always misleadthe reader and keep him in suspense. He cannot guess who the criminal is. Fortunately, evil is always conquered in her novels.

Agatha Christie’s language is simple and good and it is pleasant to read her books in the original.


VOCABULARY

to film — знімати кінофільм, екранізувати

masterpiece [’ma:stəpi:s] — шедевр

to invent [ɪn’vent] — винаходити

deceptive [dɪ’septɪv] — обманливий, оманливий

investigation [ɪn,vestɪ’geɪʃ(ə)n] — розслідування

to combine [kəm’bаɪn] — об’єднувати; поєднувати

plot [plot] — сюжет, фабула

drawing [drɔ:ɪŋ] — зображення

keen [ki:n] sense [sens] of humour [’hju:mə] — тонке почуття гумору

to mislead [mɪs’li;d] — вводити в оману

to keep smb. in suspense [səs’pens] — тримати когось у

напруженному чеканні

evil [’і:vl] — зло

to conquer [’kɔŋkə] — завойовувати, підкоряти, перемагати

simple [sɪmpl] — простий


QUESTIONS

1.Some people say that reading detective stories is waste of time. Are you of the same opinion ?

2. What famous detective story writers do you know?

3. Agatha Christie’s novels have been translated into 103 languages. Shakespeare’s plays have been translated into 14 languages. Do you know why?

4. When was Agatha Christie’s first novel published?

5. When did general recognition come to her?

6. Can you describe Hercule Poirot?

7. What were Agatha Christie’S last novels?

8. Why are her books so popular with the readers ?

9. Have you read any books by Agatha Christie? Did you read them in the original or in translation ?

10. Have you seen any films based on her novels ?

Моя улюблена англійська письменниця: Агата Крісті (1891—1976)

Агата Крісті відома в усьому світі як Королева детективу. Вона написала сімдесят вісім детективів, дев’ятнадцять п’єс і шість романтичних новел. Її книги було перекладено сто трьома іноземними мовами. Вона посідає третє місце за продажем своїх творів у світі (після Шекспіра та Біблії). Багато з її романів і коротких оповідань було екранізовано. ”Мишоловка”, найвідоміша її п’єса, тримається на сцені довше за всі інші п’єси в історії світового театру.

Агата Крісті народилася в Торкі, графство Девоншир. Вона здобула домашню освіту і брала уроки співу в Парижі. Почала писати наприкінці Першої світової війни. Її перший роман ”Таємнича пригода в Стайлз” був опублікований 1920 р. Тут уперше з’явився Еркюль Пуаро, який став одним із найвідоміших приватних детективів із часів Шерлока Холмса.

Агата Крісті здобула загальну популярність 1926 p., після публікації роману ”Убивство Роджера Екройда”, який до цього часу вважається її шедевром.

Коли Агата Крісті втомилася від Еркюля Пуаро, вона придумала міс Марпл, удавано м’яку стару леді з власним методом розслідування.

Остання книжка про Пуаро ”Завіса” з’явилася незадовго до смерті письменниці, а останнє оповідання про міс Марпл ”Убивство уві сні” і її автобіографія були опубліковані після її смерті.

Успіх Агати Крісті у мільйонів читачів пояснюється її здатністю поєднувати розумні сюжети з чудовим описом героїв, тонким почуттям гумору і великою спостережливістю. Її сюжети завжди вводять читача в оману і тримають його в напруженні. Він не може здогадатися, хто є злочинцем. На щастя, в її романах зло завжди переможене.

Мова Агати Крісті проста й гарна, і її книжки приємно читати в оригіналі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити