Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
CHARLES DICKENS - Чарлз Діккенс

Best-known books: ”Pickwick Papers” (1836), ”Oliver Twist” (1837), ”A Christmas Carol” (1843), ”David Copperfield” (1849), ”Great Expectations” (1860).

The first of Charles Dickens’ thirteen major novels — ”Pickwick Papers” — appeared in 1837. It was published by a magazine in monthly episodes (like many Victorian novels) and was an instant success. Dickens, in fact, was popular throughout his long career. One reason for this was his unique ability to describe memorable characters and events. Some of these were grotesque, others were funny, frightening or sentimental, all of them were vivid.


VOCABULARY

Charles Dickens [’dɪkɪnz] — Чарлз Діккенс

”Pickwick [’pɪkwɪk] Papers” — ”Записки Піквікського клубу”

Great Expectations [ ekspek’teiʃ(ə)nz] — Великі сподівання


QUESTIONS AND TASKS

1. When was Charles Dickens born?

2. When did he die?

3. What do his best-known books include?

4. Why were his books popular?

Find more information about Ch. Dickens and make a report.

Чарлз Діккенс (1812—1870)

Найвідоміші твори: ”Записки Піквікського клубу” (1836), ”Олівер Твіст” (1837), ”Різдвяна пісня” (1843), ”Девід Копперфілд” (1849), ”Великі сподівання” (1860).

Перший з тринадцяти головних романів Чарлза Діккенса — ”Записки Піквікського клубу” — з’явився 1837 року. Його щомісяця з продовженням друкували в журналі (подібно до багатьох романів Вікторіанеької доби), і він мав величезний успіх. Взагалі, Діккенса не полишала популярність упродовж усього його життя. І все завдяки його вмінню живописати героїв і події. Одні його герої були гротесковими, інші — трохи кумедними або сентиментальними, чи такими, що відлякували, але всі — яскравими виразниками свого соціального становища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити