Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
ALEXANDER POPE - Олександр Поп

Best-known books: ”The Rape of the Lock” (1714), ”The Dunciad” (1728), ”Imitations of Horace” (1738).

After a serious illness at the age of twelve, Alexander Pope was left with a deformed spine. As a result he didn’t go to school and was hugely self-educated. His career as a poet began at the early age of sixteen. That’s when he wrote a group of poems called the Pastorals. His real break-through came in 1714 though, with ”The Rape of the Lock”. This was an epic poem about modern manners written in a classical style. Fascinated by the classics, Pope next translated Homer’s ”Iliad” and ”Odyssey”, a project, which was extremely successful and made him rich. Then in 1725 he published an edition of Shakespeare, hut this was criticized, which made Pope furious. His response, ”The Dunciad”, was a brilliant satire on dullness and stupidity (especially lhe dullness and stupidity of critics). Today, it’s one of his best-known poems.


VOCABULARY

Pope [pəup] — Поп

”The Rape [reɪp] of the Lock” — ”Викрадення локона”

”The Dunciad” [’dʌnsɪæd] — ”Дунсіада”

Horace [’hɔrɪs] — Горацій

spine [spaɪn] — хребет

break-through [’breɪk’θru:] — видатне досягнення

to fascinate [’fæsɪneɪt] — зачаровувати; приводити в захоплення; полонити

to take furious [’fjuənəs] — розлютити

response [rɪs’pɔns] — відповідь, реакція, реагування


QUESTIONS AND TASKS

1. Why didn’t Alexander Pope go to school?

2. When did his career as a poet begin ?

3. When did his real break-through come?

4. What are his best known books?

5. What books did he translate?

6. What was a brilliant satire on dullness and stupidity?

Find more information about Alexander Pope and make a report.

Олександр Поп (1688—1744)

Найвідоміші твори: ”Викрадення локона” (1714), ”Дунсіада” (1728), ”Імітації Горація” (1738).

Після важкої хвороби Олександр Поп у віці дванадцяти років став інвалідом — у нього був деформований хребет. У школі він не вчився, освіту здобув самотужки. У шістнадцять років він написав цикл віршів під назвою ”Пастора лі”. Найзначніший його твір — ”Викрадення локона” — вийшов 1714 року. Це була епічна поема про сучасні манери, написана в класичному стилі. Потім, захопившись класикою, Поп переклав ”Іліаду” та ”Одіссею” Гомера. Ці переклади зробили його дуже успішним і дали йому гроші. 1725 року він видав Шекспіра, але його за це розкритикували, що дуже розлютило Попа. Його відповідь, ”Дунсіада”, була блискучою сатирою на тупість і безглуздість (особливо тупість і безглуздість критиків). Сьогодні це — найкраща з його відомих поем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити