Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
WILLIAM SHAKESPEARE - Вільям Шекспір

Best-known plays: (histories) ”Richard III”, ”Julius Caesar”, ”Henry V” (1594-1600), (comedies) ”As You Like It”, ”Much Ado About Nothing”, ”Twelfth Night” (1598-1601), (tragedies) ”King Lear”, ”Hamlet”, ”Othello”, ”Macbeth” (1601-1608), (late romances) ”The Winters Tale”, ”Cymbeline”, ”The Tempest” (1608— 1611).

Widely regarded as the greatest writer of all time, William Shakespeare occupies a position unique in world literature. Other poets, such as Homer and Dante, and novelists, such as Leo Tolstoy and Charles Dickens, have transcended national barriers; but no writer’s living reputation can compare with that of Shakespeare, whose plays, written in the late 16th and early 17th centuries for a small repertory theatre, are now performed and read more often and in more countries than ever before. The prophecy of his great contemporary, the poet and dramatist Ben Jonson, that Shakespeare ”was not of an age, but for all time,” has been fulfilled.

English literature’s most famous playwright was born in Stratford-upon-Avon. He was educated at the local grammar school and in 1582 he married Anne Hathaway, the daughter of a local farmer. Around 1585, Shakespeare left Stratford and moved to London where he began his career in the theatre. Little is known about this period in his life, but by 1595 he was certainly well established both as an actor and a popular playwright. During the next twenty years he wrote over thirty full-length plays including the world-famous comedies, histories, tragedies and romances listed above. Eventually he retired to Stratford in 1611 as a rich and famous man.


VOCABULARY

Shakespeare [ʃeɪkspiə] — Шекспір

”Much Ado [ə’du:] About Nothing” — ”Багато галасу даремно”

”Cymbeline” [’sɪmbəli:n] — ”Цимбелін”

”The Tempest” [’tempɪst] — ”Буря”

to regard [rɪ’ga:d] — розглядати, розцінювати; вважати

(за когось, щось — as)

to occupy [’ɔkjupaɪ] — займати, посідати

to transcend [træn’send] — переходити (переступати) межі

prophecy [’prɔfɪsɪ] — пророцтво, передбачення

established [ɪs’tæblɪʃt] — визнаний


QUESTIONS AND TASKS

1. When and where was William Shakespeare born ?

2. Where was he educated?

3. What was his wife’s name?

4. What do his best-known plays include?

5. Why had writing become Shakespeare’s main occupation ?

6. When did he retire to Stratford?

Find more information about William Shakespeare and make a report.

Вільям Шекспір (1564—1616)

Найвідоміші твори: історичні — ”Річард ІІІ”, ”Юлій Цезар”, ”Генріх V” (1594— 1600); комедії — ”Як це вам подобається”, ”Багато галасу даремно”, ”Дванадцята ніч” (1598—1601); трагедії — ”Король Лір”, ”Гамлет”, ”Отелло”, ”Макбет” (1601— 1608); пізня романтика — ”Зимові казки”, ”Цимбелін”, ”Буря” (1608—1611).

Вільям Шекспір, якого вважають найвидатнішим письменником усіх часів, посідає особливе місце у світовій літературі. Інші поети, такі як, наприклад, Гомер і Данте, або письменники Лев Толстой чи Чарлз Діккенс, вийшли за національні рамки, та популярність за життя жодного з письменників не можна порівняти з популярністю Шекспіра, чиї п’єси, написані в кінці XVI і на початку XVII століття для театру з малим репертуаром, нині виконують у багатьох країнах частіше, ніж будь-коли раніше. Пророцтво його великого сучасника, поета і драматурга Бена Джонсона, про те, що Шекспір ”не належить століттю, а існуватиме вічно”, збулося.

Геніальний англійський драматург народився в Стратфорді-на-Ейвоні. Він здобув освіту в місцевій школі граматики. 1582 року він оженився з Анною Хетевей, дочкою місцевого фермера. Близько 1585 роьсу Шекспір покинув Стратфорд і переїхав до Лондона, де почав свою кар’єру в театрі. Мало відомо про цей період в його житті, але до 1595 року він уже був добре відомим і як актор, і як драматург. Упродовж наступних двадцяти років він написав понад тридцять п’єс, зокрема всесвітньо відомі комедії, історичні п’єси, трагедії і любовні історії. 1611 року Шекспір повернувся до Стратфорда багатою і дуже відомою людиною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити