Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
WALT WHITMAN - Волт Вітмен

Best-known books: ”Leaves of Grass” (1855), ”When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d” (1866).

America’s most celebrated nineteenth-century poet was born in New York. As a young man he started work as an office boy at the age of eleven, then later became a printer, teacher and journalist. In 1855 he published ”Leaves of Grass”. Its poems, about freedom and brotherhood, were considered extremely modern at the time. This is partly because of their content, but also because they were written in ”free verse”, which means that they didn’t rhyme or have a regular rhythm. Whitman’s contemporary, another American writer called Ralph Emerson, described ”Leaves of Grass” as ’the most extraordinary piece, of wit and wisdom that America has yet contributed.


VOCABULARY

Whitman [’wɪtmən] — Уітмен

to bloom [blu:m] — розквітати

printer [’prɪntə] — друкар

content [’kɔntent] — зміст

to rhyme [raɪm] — римуватися

to contribute [kən’trɪbju:t] — носити, роби внесок


QUESTIONS AND TASKS

1. When and where was Walt Whitman born?

2. What were his occupations?

3. For what collection is he best remembered today? Why?

4. How did R. Emerson describe ”Leaves of Grass”?

Find more information about Walt Whitman and make a report.

Волт Вітмен (1819 — 1892)

Найвідоміші твори: ”Листя трави” (1855), ”Коли бузок розквітав востаннє в палісаднику” (1866).

Відомий американський поет XIX століття народився в Нью-Йорку. Почав працювати хлопчиком в офісі в одинадцять років, пізніше став друкарем, вчителем і журналістом. 1855 року він опублікував збірку поезій ”Листя трави”. Вірші, які увійшли в неї, славлять свободу і братерство, були надзвичайно популярними як завдяки змісту, так і через те, що були написані в стилі ”вільного вірша”, тобто не римувалися або не мали постійного розміру. Сучасник Вітмена, інший американський письменник Ральф Емерсон, описував ”Листя трави” як ”надзвичайно дотепний і мудрий твір”, який тільки мала Америка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити