Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
OSCAR WILDE - Оскар Вайльд

Best-known books: ”The Picture of Dorian Gray” (1891), ”Lady Windermere’s Fan” (1892), /’The Importance of Being Earnest” (1895), ”The Ballad of Reading Gaol” (1898).

Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde was educated at Trinity College, Dublin and Magdalen College, Oxford. Today, he is chiefly remembered as a dramatist, especially for his witty, elegant play ”The Importance of Being Earnest”. This satirizes upper-class life, is full of jokes, and delighted late nineteenth-century English society. During the early 1890s, in fact, Wilde was one of London’s most fashionable literary stars. After his marriage to Constance Lloyd in 1884, he published several books of stories for children. Then followed ”The Picture of Dorian Gray” in 1891. That all changed in 1895, though, after he was sent to prison for having a relationship with the son of an aristocrat (homosexuality was illegal at the time). He was released in 1897, went to live in France, and died there three years later. He is buried in Pere Lachaise cemetery, Paris.


VOCABULARY

Wi’Ide [waɪld] — Вайльд

picture [’pɪktjə] — портрет

fan [fæn] — віяло

earnest [’ə:nɪst] — серйозний

”The Ballad of Reading Gaol” [djeil] — ”Балада Рединзької в’язниці”

to release [rɪ’li:s] — звільняти to be buried [’berɪd] — бути похованим


QUESTIONS AND TASKS

1. Wlwt are Wild’s best-known works?

2. When was he born ?

3. Where was he educated?

4. When did he die? Where was he buried?

Find more information about Oscar Wilde and make a report.

Оскар Вайльд (1854—1900)

Найвідоміші твори: ”Портрет Доріана Грея” (1891), ”Віяло леді Віндермеєр” (1892), ”Як важливо бути серйозніш” (1895), ”Балада Рединзької в’язниці” (1898).

Оскар Фінгалл О’Флаерті Віллз Вайльд здобув освіту в Трініті-коледжі в Дубліні і коледжі Магдалени в Оксфорді. Сьогодні його, головним чином, пам’ятають як драматурга, особливо завдяки його дотепній, вишуканій п’єсі ”Як важливо бути серйозним”. У ній сатирично зображено життя вищого суспільства. П’єса викликала захоплення у англійського суспільства кіпця XIX століття. Фактично на початку 90-х років Вайльд був однією з наймодніших літературних зірок Лондона. Після шлюбу з Констанс Ллойд 1884 року він опублікував кілька книг оповідань для дітей, а пізніше, 1891 року, — ”Портрет Доріана Грея”. Однак його життя різко змінилося в 1895 році, пірля того, як його кинули до в’язниці за стосунки з сином аристократа (гомосексуалізм був заборонений в той час). Його звільнили 1897 року, після чого він жив у Франції. Помер там через три роки. Поховали його на кладовищі Пер Лашез у Парижі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити