Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Great writers of the world
VIRGINIA WOOLF - Вірджинія Вулф

Best-known books: ”Mrs Dalloway” (1925), ”To the Lighthouse’ (1927), ”Orlando” (1928), ”The Years” (1937).

The Bloomsbury Group was a collection of writers, artists and intellectuals in early twentieth-century Britain. Their ideas had a major influence on British culture, and one of the group’s key members was the novelist and critic Virginia Woolf. As a novelist she wrote nine major books in which she developed a style called the ”stream of consciousness”. This described life exactly as it happened, moment by moment, and allowed her to explore events, thoughts and feelings in a radical new way.

Throughout her life Virginia Woolf was often ill — both physically and mentally. In 1941, fearing that another attack of mental illness was about to begin, she committed suicide by drowning herself.


VOCABULARY

Woolf [wulf] - Вульф

lighthouse [laɪthaus] — маяк

key [ki:] — провідний

stream [stri:m] of consciousness [’kɔnʃəsnɪs] — потік свідомості

to explore [ɪks’pb:] — вивчати, досліджувати

to fear [fɪə] — боятися, лякатися

commit suicide [’sjuɪsaɪd] — учинити самогубство

drown [draun] — тонути


QUESTIONS AND TASKS

1. When was Virginia Woolf born?

2. What style did she develop? What style is it?

3. What do her best-known books include?

4. How did she die? Find more information about Virginia Woolf and make a report.

Вірджинія Вулф (1882—1941)

Найвідоміші твори: ”Місіс Даловей” (1925), ”До маяка” (1927), ”Орландо” (1928), ”Роки” (1937).

Блумсбери — це група письменників, художників і інтелігентів у Великій Британії початку XX століття. Їхні ідеї справляли значний вплив на англійську культуру. Одним із провідних членів цієї групи була письменниця і критик Вірджинія Вулф. Вона написала дев’ять художніх творів, в яких розвинула стиль під назвою ”потік свідомості”. Вірджинія Вулф зображала життя таким, яким воно є, мить за миттю, досліджувала події, думки і почуття своїх героїв радикально новим способом.

Протягом свого життя Вірджинія Вулф часто хворіла — як фізично, так і розумово. У 1941 p., боячись, що почнеться напад душевної хвороби, вона наклала на себе руки — втопилася.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити