Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
NEW YEAR AROUND THE WORLD: OLD TRADITIONS IN NEW YEAR’S CELEBRATION - Новий рік у всьому світі. Старі традиції святкування Нового рок

Celebrating the first day of a new year is an age-old custom. We gather at midnight on New Year’s eve to drink a toast to the coming year. We think about how we have lived during the past year and look forward to the next twelve months. With a new year we can expect a new life. We all hope that the coming year will bring luck to our families and friends and wish the Happy New Year to everyone. We give and receive gifts and make New Year’s resolutions to break bad habits in the following year.

People all over the world mark the coming of a new year. They celebrate the New Year on different dates, and in different ways. Some ways are strange and unusual. But to people who celebrate this holiday, they do not seem strange.

In old Denmark, people threw all their broken dishes against their friends’ doors! The family with the biggest pile on their doorstep had to invite everyone for refreshments.

Long ago, in Germany, young men prepared a gift of a wheel with a gold star in the middle, surrounded by apples on spikes. They would leave these wheels at their sweethearts’ doors, fire their guns,and run away. If the girl caught up with the man, it meant that they would be married during the year.

In Russia, there once was a custom to tie the feet of people sitting at the table on New Year’s eve. This was to make sure that they would get together again at this table the following year.

American colonists in New England celebrated the coming of the New Year by firing guns into the air and shouting. Guns were also fired in some Scandinavian cities. St Petersburg welcomed the New Year with one hundred cannon shots at midnight.


VOCABULARY

celebrating [’selɪbreɪtɪŋ] — святкування

age-old [’eɪdʒ’əuld] — старий, віковий; дуже давній

custom [’kʌstəm] — звичай

eve [і:v]— переддень

to look forward [’fɔ:wəd] to — чекати, очікувати; передчувати

to expect [ɪks’pekt] — чекати; розраховувати, сподіватись

resolution [,rezə’lu:ʃ(ə)n] — рішучість, рішимість

to break [breɪk] bad habits — покінчити зі шкідливими звичками

to mark [ma:k] — відзначати

pile [pаɪl] — купа

to invite for refreshments — запросити випити і закусити

gift [gɪft] — подарунок

wheel [wi:l] — колесо

to surround [sə’raund] — оточувати

spike [spaɪk] — спиця (на колесі)

sweetheart [’swi:tha:t] — кохана, коханий

to fire а gun — вистрілити з рушниці

if the girl caught [kɔ:t] up with the man... — якщо дівчина встигала наздогнати чоловіка

to tie [tаɪ] — зв’язувати

to make sure [ʃuə] — бути впевненим

New England — Нова Англія (штати Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут)

cannon shot — гарматний постріл


QUESTIONS

1. The family in what country had to invite everyone for refreshments?

2. In what country did young men prepare a gift of a wheel?

3. What custom was there once in Russia ?

4. How did American colonists celebrate the coming of the New Year?

5. What were the traditions of the New Year’s celebration in Ukraine?

СВЯТА

Новий рік у всьому світі. Старі традиції святкування Нового року

Святкування першого дня Нового року — дуже давня традиція. Ми збираємося напередодні Нового року, щоб опівночі проголосити тост за рік, що настає. Ми думаємо про те, як ми прожили минулий рік і нетерпляче чекаємо наступних дванадцяти місяців. З настанням Нового року ми сподіваємося на нове життя. Ми всі маємо надії, що майбутній рік принесе щастя нашим сім’ям і друзям і всім бажаємо щасливого Нового року. Ми даруємо і одержуємо подарунки і даємо новорічні обіцянки позбавитись поганих звичок наступного року.

Люди в усьому світі відзначають прихід Нового року. Вони святкують Новий рік в різний час і по-різному. Деякі традиції нам незнайомі і незвичні. Але людям, які відзначають це свято, вони не здаються дивними.

У старі часи в Данії люди добивали весь свій побитий посуд об двері друзів! Сім’я з найбільшою купою на порозі мала запросити всіх випити та закусити.

У давні часи в Німеччині молоді чоловіки готували подарунок: колесо із золотою зіркою посередині, оточене яблуками на спицях. Вони залишали ці колеса в дверях своїх коханих, стріляли із рушниць і тікали. Якщо дівчина встигала наздогнати чоловіка, це означало, що вони одружаться протягом року.

У Росії колись був звичай зв’язувати ноги людей, що сидять за столом проти Нового року. Це мало означати, що вони знову зберуться за цим столом наступного року.

Американські колоністи в Новій Англії святкували прихід Нового року стріляниною з рушниць у повітря і вигуками. З рушниць також стріляли в деяких скандинавських містах. Санкт-Петербург вітав Новий рік сотнею гарматних пострілів опівночі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити