Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
NEW YEAR’S CELEBRATIONS TODAY - Сучасне святкування Нового року

Today, New Year’s celebrations are still rich in old traditions. Women in Morocco, for example, make a fire of straw on the rooftops, and sing and dance around it. On New Year’s Eve, there is a tug-of-warwith the men on one side, and the women on the other. Whichever side wins is supposed to have the upper hand during the following year.

In Nepal, a decorated wooden post is burnt, which represents the burning of the body of the Old Year.

Hindus of India leave shrines next to their beds, so that they can see beautiful objects at the start of the year.

Some Muslims of North Africa light bonfires, which they leap over to purify themselves from evil.

In some places of Southeast Asia, people release birds and turtles to assure themselves good luck in the coming year.

In Spain, it is a custom to eat 12 grapes at midnight.

In Thailand, Buddhist monks are presented with gifts. As people meet, they playfully throw water on each other. Gambling, which is usually frowned upon, is permitted for the three-day festival.

Some people in Greece also play cards, hoping that a win will bring them luck for a whole year.

In Italy, people traditionally include lentils on the menu. Lentils are supposed to be lucky and bring money — perhaps because they look like small piles of gold coins.

In Scotland, it is believed that the house will be lucky if the first footer on New Year’s Day is a dark tall man. The darker he is the better.

New Year is a favourite time for looking into the future. In old Russia, people tried to guess what kind of year it was going to be by placing a bowl of water on the porch. In the morning, they looked at the frozen water: if the ice had a convex shape, it meant a good year. But if it was concave, the year was going to be very unlucky. Some people still observe one old custom, which involves using the Bible to predict what would happen in the new year. They choose a passage of the Bible at random and then apply it to the new year.


VOCABULARY

straw [strɔ:] — солома

roof-top [’ru:ftɔp] — дах

tug-of-war [’tʌgəv’wɔ:] — перетягування каната

whichever side wins is supposed to have the upper hand — яка сторона виграє, та і буде командувати

a decorated wooden post [wudn pəust] — оздоблений дерев’яний стовп

to represent [,reprɪ’zent] — являти собою, втілювати, уособлювати, символізувати

shrine [ʃraɪn] — рака (скринька для зберігання мощів святих)

Muslim [’mʌslim] — мусульманин, мусульманка

bonfire [’bɔn,faɪə] — багаття, вогнище

which they leap over to purify [’pjuərɪfaɪ] themselves from evil [i:vl] — через який вони стрибають, щоб очиститися від гріху

to release [rɪ’li:s] — випускати на волю; звільняти; вивільняти

to assure [ə’ʃuə] — гарантувати, забезпечувати

Buddhist monk [’budɪst ’mʌŋk] — буддійський чернець

gambling [’gæmblɪŋ] — азартна iгpa; гра на гроші

to frown [fraun] upon — ставитися несхвально

to permit [pə’mɪt] — дозволяти; допускати (щось — of)

to include [ɪn’klu:d] — включати до складу; зважати, враховувати

lentil [lentil] — сочевиця (lentil soup — суп із сочевиці,сочевична юшка)

porch [pɔ:tj] — ґанок; веранда

convex [’kon’veks] — опуклий, випуклий

concave [’kon’keɪv] — увігнутий

to observe [əb’zə:v] — дотримуватися (звичаїв тощо), додержуватися

to predict [prɪ’dɪkt] — пророкувати; передбачати; передрікати

to choose [tʃu:z] a passage at random [rændəm] — довільно вибрати уривок

to apply [ə’plaɪ] — застосовувати, використовувати; зв’язувати, співвідносити


QUESTIONS

1. How does your family usually celebrate the first day of a New Year?

2. The family in what country had to invite everyone for refreshments?

3. What customs of the New Year’s celebration is there in Russia now?

4. What traditions do they have in Morocco, Nepal, India, North Africa, Southeast Asia ?

5. Who has a custom to eat 12 grapes at midnight?

6. Why-do people in Italy include lentils on the menu?

7. What traditions are there in Scotland?

Сучасне святкування Нового року

За наших днів святкування Нового року все ще пов’язане з багатими старими традиціями. Жінки в Марокко, наприклад, розпалюють вогнище із соломи на дахах будинків і навколо нього співають і танцюють. Існує традиція напередодні Нового рокуперетягувати канат з чоловіками на одному боці і жінками на другому. Та сторона, що здобуде перемогу, командуватиме протягом наступного року.

У Непалі спалюють прикрашений дерев’яний стовп, що символізує спалення тіла старого року.

Індуси Індії залишають раки (скриньки для зберігання мощів святих) поряд зі своїми ліжками, щоб на самому початку року вони могли бачити прекрасні предмети.

Деякі мусульмани Північної Африки запалюють багаття, через яке вони перестрибують, щоб очиститися від гріха.

У деяких місцях Південно-Східної Азії люди випускають птахів і морських черепах, щоб забезпечити собі успіх у майбутньому році.

В Іспанії існує традиція з’їдати опівночі 12 ягід винограду.

У Таїланді буддійським монахам дарують подарунки. Люди при зустрічі грайливо бризкають водою один на одного. Азартні ігри, які звичайно не схвалюють, дозволені протягом трьох днів свят.

Деякі люди в Греції також грають у карти, сподіваючись на те, що перемога даватиме їм щастя протягом цілого року.

В Італії люди традиційно включають у меню сочевицю. Вважають, що сочевиця приносить і щастя, і гроші — можливо через те, що вона нагадує маленькі купи золотих монет.

У Шотландії вірять у те, що в домі буде щастя, якщо першим у день Нового року в нього зайде високий брюнет. Що він темніший, то краще.

Новий рік — це улюблений час, щоб зазирнути в майбутнє. За старих часів в Росії люди пробували відгадати, який буде рік, ставлячи миску з водою на ґанку. Вранці вони дивилися на замерзлу воду: якщо лід мав опуклу форму, це означало хороший рік, але якщо він мав увігнуту форму, це означало нещасливий рік. Деякі люди все ще додержуються одного старого звичаю, використовуючи Біблію, щоб передбачити події нового року. Вони навмання вибирають уривок з Біблії, а потім спроектовують його на новий рік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити