Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
NEW YEAR IN JAPAN AND CHINA - Новий рік в Японії і Китаї

The celebration of the New Year is the most popular annual festival in Japan. At midnight, the bell rings out 108 times as a reminder of the 108 commandments of Buddha. Every person gets new clothes and takes three days off from work to visit his friends. Each door is adorned with green pines, bamboo, red lobsters, crabs, and scarlet tangerines, standing for long life and happiness. Everyone bows and smiles, giving the season’s greetings even to strangers. Many people play utagaruta, a traditional card game that involves matching lines of 100 poems.

Chinese New Year’s festival lasts for two weeks. It is preceded by an expulsion of demons and by theatrical performances. The most exciting event is the ”Parade of the Lanterns”, headed’by a huge dragon which is carried through the streets. The Chinese prepare for celebrations by cleaning houses, paying debts, and closing shops. Every person wears holiday clothes and. has a supply of special pastries,candies and ornamented packages of tea to give to his friends. As New Year’s gifts, oranges are given and eaten as a symbol of good health. On New Year’s Eve everyone stays up all nighf, feasting and shooting.


VOCABULARY

reminder [rɪ’maɪndə] — нагадування

commandment [kə’ma:ndmənt] — заповідь

to adorn [ə’dɔ:n] — прикрашати

pine [pаm] — сосна

bamboo [bæm’bu:] — бамбук

lobster [’lɔbstə] — омар

scarlet [’ska:lɪt] — яскраво-червоний колір; багряний колір

tangerine [,tændʒ(ə)’ri:n] — мандарин

to stand for — означати, символізувати

to bow [bau] — кланятися

season’s greetings [’si:zn’gri:tɪŋz] — поздоровлення зі святом

to involve [ɪn’vɔlv] — містити в собі; припускати

(наявність чогось)

to match [mætʃ] — підходити під пару, відповідати; добирати до пари

to precede [prɪ’si:d] — передувати

expulsion of demons [ɪks’pʌlʃ(ə)n əv’di:mənz] — вигнання демонів

lantern [’læntən] — ліхтар

debt [det] — борг

supply [sə’plaɪ] — запас

pastry [’peɪstrɪ] — кондитерські вироби (печиво, тістечка, торги)

to feast [fi:st] — святкувати, бенкетувати, веселитися


QUESTIONS

1. What new facts have you known about the celebration of the New Year in China and Japan ?

2. Why does the bell ring out 108 times at midnight in Japan?

3. How do people in Japan celebrate the New Year?

4. How long does Chinese New Year’s festival last?

5. How do Chinese prepare for celebrations?

Новий рік в Японії і Китаї

Святкування Нового року — це найпопулярніше щорічне свято в Японії. Опівночі дзвони б’ють 108 разів, нагадуючи про 108 заповідей Будди. Кожна людина вбирається в новий одяг і бере три дні відпустки, щоб відвідати своїх друзів. Всі двері прикрашенізеленими соснами, бамбуком, червоними омарами, крабами і яскраво-червоними мандаринами, які символізують довге життя і щастя. Всі кланяються і усміхаються, вітаючи зі святами навіть незнайомця. Багато людей грають в утагарута, традиційну гру з картками, в яку грають, добираючи до пари рядки ста віршів.

Свято китайського Нового року триває протягом двох тижнів. Йому передують вигнання бісів і театральні вистави. Найбільш хвилююча подія — це ”Парад ліхтарів”, який очолює величезний дракон, що його несуть по вулицях. Китайці готуються до святкувань: вони прибирають будинки, віддають борги і закривають магазини. Всі вбираються у святковий одяг, беруть із собою різні кондитерські вироби, цукерки і прикрашені пакети чаю, щоб подарувати друзям. У Новий рік дарують і їдять апельсини як символ доброго здоров’я. В переддень Нового року ніхто не лягає спати, всі святкують і запускають феєрверки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити