Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
NEW YEAR IN THE UNITED STATES - Новий рік в Сполучених Штатах

In the United States, New Year’s Eve is a time for entertaining. Many people go to parties and masquerade balls, where, according to an old tradition, guests unmask at midnight. Thousands of Americans gather in Times Square in the heart of New York City. This is probably the noisiest and the most crowded New Year’s Eve celebration in the world! At one minute before midnight, a lighted ball drops slowly from the top of a pole on one of the buildings. People count down at the same time as the ball drops. When it reaches the bottom, bells ring, sirens sound, fire-crackers explode, people hug and kiss, and shout ”Happy New Year!” Everyone drinks a toast to the New Year and sings ”Auld Langsyne”.

It is believed that everything done or not done on the opening day of the year would influence the succeeding twelve months.

Nothing is allowed to be taken out of the house on New Year’s Day. Some housewives keep even dust, slops and peelings indoors until January 2nd.

VOCABULARY

entertain [,entə’teɪn] — приймати гостей; влаштовувати прийом (гостей); розважатися

masquerade ball [,mæskə’reɪd bɔ:l] — бал-маскарад

to unmask [,ʌn’ma:sk] — знімати маску

in the heart [ha:t] of — в самому центрі

to drop [drɔp] — падати

pole [pəul] — стовп, жердина

to count down pkаuntdаun] — вести відлік часу

to reach [ri:tʃ] the bottom [bɔtəm] — досягти землі

sirens [’saɪərənz] sound [saund] — гудуть сирени

fire-cracker [’faɪə,krækə] — феєрверк

to explode [iks’ptəud] — вибухати

to hug [hʌg] — міцно обіймати, міцно обніматися

to influence [’ɪnfluəns] — впливати

succeeding [sək’si:dɪŋ] — наступний

to allow [ə’lau] — дозволяти

slops — помиї

peelings [’pi:lɪnz] — лушпиння


QUESTIONS

1. Where is the noisiest and the most crowded New Year’s Eve

celebration in the world?

2. What holiday is a time for entertaining in the United Slates?

3. Where do Americans gather at midnight?

4. What are the traditions of New Year’s celebrating in the United States?

5. What is not allowed to do on New Year’s Day?

Новий рік в Сполучених Штатах

У Сполучених Штатах переддень Нового року — це час для розваг. Багато людей ідуть на вечірки й бали-маскаради, де, згідно зі старими традиціями, гості знімають маски опівночі. Тисячі американців збираються на площі Тайме у центрі Нью-Йорка. Це, мабуть, найгаласливіше у світі святкування напередодні Нового року, коли збирається сила-силенна людей! За хвилину до опівночі запалена куля поволі падає з верху жердини на одному з будинків. Поки куля падає, люди ведуть відлік часу у зворотному порядку. Коли вона досягає землі, дзвонить дзвін, гудуть сирени, вибухають феєрверки, люди обнімаються і цілуються, кричать ”З Новим роком!” Всі проголошують тости за Новий рік і співають різдвяний гімн ”Старий добрий час”.

Вважають, що все зроблене або не зроблене у перший день року впливатиме на наступні дванадцять місяців.

Не дозволяється виносити будь-які речі з будинку в день Нового року. Деякі домогосподарки зберігають навіть пил, не виносять помиї і лушпиння до другого січня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити