Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
BIRTHDAY - День народження

”What will you do on your birthday?” Most Americans celebrate their birthdays on the day on which they were born. Like in Ukraine, friends and relatives share in the celebration. However, birthday parties have a more spontaneous, less planned guest list, and there is no particular attempt made to venerate one’s guests with vast quantities of gourmet treats (A birthday person is not expected to spend his special day in the kitchen!). Something simple but elegant (not something you would eat any day) and a nice bottle of wine will suffice for this occasion.

In the United States an adult person having a birthday feels no particular social obligation to invite guests home for festivities. This time and space is usually reserved for the immediate family and close family friends. Co-workers may have an impromptu group gathering at coffee break time with cake and ice cream and a small gift for which all have contributed. Or they may shout a ”birthday lunch” at a nearby restaurant for the special person or go out for drinks after work.

Children may bring cupcakes and candy to school or distribute invitations to their classmates for a party to be held at their home. A cake is baked, group games are played, and prizes and souvenirs are passed out to all of the guests. Cone-shaped paper birthday hats may be worn and noise makers passed out to everyone present. Serving of the ornately decorated birthday cake is the high-light of the birthday celebration for the guests. First the cake is equipped with candles, one candle for each year of the birthday person’s life. Then the candles are lit and everyone sings ”Happy Birthday to You,” after which the special person makes a ”secret wish” and blows the candles out.

The custom of putting candles on a birthday cake is said to have started about 200 years ago in Germany, renowned for its high-quality candles. It was considered good luck to blow out all of the candles in one blow. Now it is considered as assurance that the birthday wish will come true. The custom of singing ”Happy Birthday to You” began about 100 years ago in America when Mildred and Patty Hill made up the song which has since become a big hit and attracted lots of humorous variations.

For the birthday person the high-light of the celebration is often quite conspicuously the opening of the birthday presents. Now, more and more, this custom is reserved for the very formal gift-giving occasion of the wedding.

The most common way to wish someone a happy birthday, however, is with a simple birthday card, a custom that began in England about 100 years ago.


VOCABULARY

to venerate [’venəreɪt] — шанувати, поважати

to suffice [sə’faɪs] — бути достатнім, вистачати

impromptu [ɪnɪ’prɔmptju:] — імпровізований; експромтом

high-light [’haɪlaɪt] — основний момент

assurance [ə’ʃuer(ə)ns] — гарантія, впевненість


QUESTIONS

1. What will you do on your birthday?

2. How do most Americans celebrate their birthdays ?

3. What is the difference in birthday parties in America and in your country?

4. When did the custom of putting candles on a birthday cake start?

5. When did the custom of singing ”Happy Birthday to You ” begin ?

6. What is the most common way to wish someone a happy birthday?

День народження

”Що ви будете робити у свій день народження?” Більшість американців святкують свій день народження в той день, коли вони народилися. Так само, як і в Україні, у святкуванні беруть участь друзі і родичі. Проте вечірки з приводу дня народження мають більш невимушений характер, менше список запланованих гостей, не робиться ніяких особливих спроб ушанувати своїх гостей величезною кількістю вишуканих страв (не передбачається, що іменинник само в цей день витрачатиме свій час на кухні!). Що-небудь просте, але елегантне (щось таке, чого ви не їсте щодня), і гарна пляшка вина буде достатньо.

У Сполучених Штатах доросла людина, у якої день народження, не відчуває суспільної обов’язковості запрошувати гостей додому па святкування. Цей час і місце звичайно приберігають для найближчих родичів і близьких друзів сім’ї. Співробітники можуть експромтом зібратися під час перерви на чашку кави з тортом і морозивом, де вони підносять маленький подарунок, який придбали в складчину. Або вони можуть улаштувати обід з приводу дня народження в сусідньому ресторані, або вийти випити після роботи.

Діти можуть принести маленькі кекси і цукерки до школи або роздати запрошення своїм однокласникам на вечірку, яка відбуватиметься в їхньому домі. Печуть торт, грають у групові ігри і всім гостям роздають призи і сувеніри. На день народження одягають конусоподібні паперові капелюхи і всім присутнім роздають предмети, які роблять шум. Основна подія святкування дня народження для гостей — винесення пишно прикрашеного іменинного торта. Спочатку торт прикрашають свічками, одна свічка відповідає одному року життя іменинника. Потім свічки запалюють і всі співають: ”З днем народження”, після цього іменинник загадує ”секретне побажання” і задуває свічки.

Кажуть, що традиція ставити свічки на торт з приводу дня народження народилася близько 200 років тому в Німеччині, знаменитій своїми високоякісними свічками. Вважалося, що задути всі свічки з одного подиху — це на щастя. Нині це розглядається як гарантія того, що побажання на день народження здійсняться. Звичаю співати ”З днем народження” (”Happy Birthday to You”) вже близько 100 років, його започаткували в Америці, після того як Мілдред і Петті Хілл склали пісню, що відтоді стала дуже відомою і спричинила до появи багатьох гумористичних варіацій.

Головний момент святкування для іменинника — це відкриття пакунків з подарунками до дня народження перед усіма гостями. Нині, дедалі частіше, цей звичай має місце на офіційному врученні подарунків на весіллі.

Проте найпростіший спосіб поздоровити кого-небудь з днем народження — це надіслати листівку з приводу дня народження, звичай, започаткований в Англії близько 100 років тому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити