Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
HALLOWEEN (OCTOBER 31st) - Хелловін (31 жовтня)

On Halloween children dress up in costumes and go from door to door at dusk gleefully calling ”Trick or Treat!” The holiday got its name from ”All Hallows Evening” or the evening before All Saints Day, November 1, according to the western European Christian church calendar. However, its traditions date back to pre-Christian Celtic beliefs once prevalent in what is now known as Scotland, Ireland, and Wales. Irish immigrants brought these customs with them to the United States.

October 31 was the eve of the Celtic new year, a time when ghosts or evil spirits walked the earth and mingled mischievously with the living. Costumes and jack-o’-lanterns were thought to protectpeople from any harm they might cause. A jack-o’-lantern is a face carved into one side of a hollowed out pumpkin in which a lighted candle has been placed. This gives it an inviting yellow and orangeglow on a dark autumn night. This is why the Halloween colours are orange and black. Even today small children are told that any house with a jack-o-lantern burning in the window is a safe place to go trick-or-treating. The custom of trick or treating comes from when children dressed in costumes on All Souls’ Day and went from house to house for soul cakes.

Children still go begging for treats. However, over the last few years, school, church and neighbourhood parties are replacing the custom of trick or treating from house to house. More and more adults are also celebrating Halloween with masquerade parties in which they dress up like political and historical figures, or just plain old scary fellows from recent horror films like ghosts, vampires, goblins, Frankenstein, etc. Witches flying on broomsticks with black cats, skeletons, spiders and haunted houses are other symbols of Halloween.

Another popular activity at Halloween parties is bobbing for apples. One person at a time must get an apple out of a tub of water without using his hands and only by sinking his or her face into the water and biting the apple. The party may start or end with a Halloween costume parade, wherein those with the best or scariest costumes receive prizes. Telling scary stories or ”ghost” stories while huddledtogether by candlelight or around a fire outside is one of the highlights of Halloween night. Any story will do, but it must be spoken in a low, tense voice and reach a startling climax.


VOCABULARY

Halloween [’hæləu’i:n] — переддень дня всіх святих

dusk [dʌsk] — сутінки; присмерк

gleefully [’gli:fulɪ] — весело, радісно

”Trick or Treat!” [tri:t] — ”Жарт або частування!”

prevalent [’prevələnt] — поширений

ghost [gəust] — привид, примара

evil [i:vl] spirit — злий дух, нечисть

to mingle [’mɪŋgl] with — змішатися з

mischievously [’ mɪstʃɪvəslɪ] — з бешкетництвом, пустощами

jack-o’-lantern [’dʒækə,læntən] — блукаючий вогник (порожнистий гарбуз із свічкою всередині, на якому прорізані отвори у вигляді очей, носа і рота)

to protect [prə’tekt] — захищати

to cause [kɔ:z] — заподіювати, завдавати

to hollow fholəu] out — видовбувати; робити порожнину

pumpkin [’pʌmpkɪn] — гарбуз

glow [gləu] — світитися; світло

to beg for — просити

plain [pleɪn] — простий

scary [’skɛərɪ] — жахливий, моторошний

witch [wɪtʃ] — відьма

haunted [’hɔ:ntɪd] — часто відвідуваний (привидами)

to bob [bɔb] — ловити зубами (висячі вишні — у грі)

to sink [sɪŋk] — занурювати

to bite [baɪt] — кусати

to huddle [hʌdl] — збирати докупи; скупчуватися; товпитися

tense [tens] — напружений, зворушений

startling [’sta:thŋ] — приголомшливий


TASKS

Answer the quiz about Halloween. Halloween is celebrated on.........

a) Febmary 14th; b) July 14th; c) October 31st; d) December 25th. Answer: c) October 31st.

The word comes from medieval England’s All Hallows’ .........

a) eve; b) time; c) month; d) rite. Answer: a) eve.

It’s believed that ........ have supernatural powers, and that

they fly on broomsticks.

a) Wizards; b) Witches; c) Fairies; d) Ghosts.

Answer: b) Witches.

Halloween is the time for........fun.

a) spooky; b) frosty; c) very; d) plenty. Answer: a) spooky,

........ and black are colours associated with Halloween.

a) blue; b) red; c) orange; d) green. Answer: c) orange.

........are carved into Jack-o’-Lanterns.

a) pumpkins; b) melons; c) potatoes; d) onions. Answer: a) pumpkins.

Children wear scary.........

a) habits; b) costumes; c) gowns; d) customs. Answer: b) costumes.

Children go from door to door asking for.........

a) tricks; b) treats; c) money; d) coins. Answer: b) treats.

When children go to someone’s door they say ”........”

a) Trick or treat; b) Treat or trick; c) Treat or treat; d) Trick or beat. Answer: a) Trick or treat.

........are also associated with Halloween.

a) black dogs; b) brown bears; c) black cats; d) white cats. Answer: c) black cats.

Хелловін (31 жовтня)

На Хелловін діти вдягають костюми і йдуть від дверей до дверей у сутінках, весело вигукуючи ”Жарт або частування!” Свято дістало свою назву від ”Вечора всіх святих”, або вечора перед Днем всіх святих, 1 листопада, згідно із західноєвропейським християнським церковним календарем. Проте ці традиції беруть початок у дохристиянських кельтських віруваннях, які колись переважали в тих країнах, що зараз відомі як Шотландія, Ірландія і Уельс. Ірландські іммігранти привезли цю традицію з собою в Сполучені Штати.

31 жовтня було передоднем кельтського Нового року, часом, коли привиди або нечисть ходили по землі і з пустощами змішувалися з живими людьми. Вважали, що костюми і ліхтарі із гарбуза захищають людей від будь-якої шкоди, яку вони могли завдати.Ліхтарі із гарбуза — це обличчя, прорізане з одного боку порожнього гарбуза, в якому розміщена запалена свічка, що надає йому привабливого жовто-оранжевого свічення темної осінньої ночі. Ось чому кольори Хелловіну оранжеві і чорні. Навіть сьогодні малюкам кажуть, що будь-який будинок, в якому стоїть у вікні ліхтар із гарбуза, — це безпечне місце, до якого можна йти і казати: ”Жарт або частування”. Традиція казати так пішла з того дня, коли діти надівали костюми на День всіх духів і йшли від будинку до будинку, просячи тістечок для духів.

Діти все ще продовжують ходити і просити пригощання. Проте за минулі кілька років шкільні, церковні вечірки і вечірки по сусідству замінюють традицію ходити і просити пригощання від будинку до будинку. Дедалі більше і більше дорослих також святкують Хелловін з маскарадними балами, на які вони вишукано одягаються як політичні й історичні діячі або як прості старі жахливі персонажі з недавніх фільмів жаху, такі як привиди, вампіри, гноми, Франкенштейн тощо. Відьми, що літають на мітлах з чорними котами, скелети, павуки і будинки з привидами — це також символи Хелловіну.

Популярним на вечірках є ловіння зубами яблук. За один раз людина повинна дістати яблуко із діжки з водою, не застосовуючи рук, а тільки зануривши обличчя у воду і вкусивши яблуко. Вечірка може початися або закінчитися костюмованим парадом Хелловіну, на якому ті, в кого найкращий або наймоторошніший костюм, одержують призи. Одним із основних моментів ночі на Хелловін є розповіді жахливих історій або історій про ”привидів”, під час яких усі притискаються один до одного при світлі свічки або навкодо вогнища на вулиці. Підійде будь-яка історія, але її треба розповідати тихим, напруженим голосом і досягти приголомшливої кульмінації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити