Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
APRIL FOOL’S DAY (April 1st) - День дурнів (1 квітня)

American author and satirist Mark Twain summed up the nature of the holiday thus: ”The first of April is the day we remember what we are the other 364 days of the year.” It is a day for harmless tricks and good laughs. The origin of April Fool’s Day or ’All Fools’ Day goes back to the dilemma faced by many Europeans in 1562 when Pope Gregory introduced a new calendar, one which shifted the start of the new year from its traditionally warm nesting place of April 1 to

the cold and dreary date of January 1. This change was so dramatic, and, considering the supreme power of the church, so universal in its sweep, that very soon those who hadn’t heard of or didn’t believe in the calendar change, and continued to celebrate the new year on April first, were christened ”April Fools”, and became the targets of ridicule and the brunt of some pretty serious jokes and pranks.

Today in the United States both children and adults play small tricks on each other. Among some common tricks are trying to .convince someone that their pants or skirt has a rip down the centre backseam, pointing down to a friend’s shoe and saying ”Your shoelace is untied”. Putting salt in the sugar bowl is another common prank, so beware. If the trickster is still around he or she may take credit for his deed by shouting ”April Fool”. If you are the innocent victim of such mischief, your first reaction may be to wring the scoundrel’s neck. However, in the interests of allowing a cultural tradition to survive at least one more year, please consider the date and ”take it with a grain of salt”.


VOCABULARY

harmless [’hu:mlɪs] — необразливий, нешкідливий

origin [’ɔrɪdʒɪn] — походження

Pope [pəup] — Папа римський; піп, священик

to shift [ʃɪft] — переміщати, пересувати; міняти, змінювати

dreary [’drɪərɪ] — похмурий, понурий, сумний

prank [præŋk] — витівка, пустощі, жарт

to convince [kən’vɪns] — переконувати; запевняти

(у — of що — that) rip [rɪр] — розріз, дірка; розпоротий шов

seam [si:m] — шов

to beware [bɪ’wɛə] — берегтися; стерегтися, остерігатися (чогось — of)

trickster [’trɪkstə] — обманщик; хитрун, спритник

to take credit for smth. — приписувати собі в заслугу що-небудь

innocent victim [’ɪnəs(ə)nt ’vɪktɪm] — безневинна жертва

mischief [’mɪstʃɪf] — пустощі, витівки

to wring [rɪŋ] smb. ’s neck — скрутити кому-небудь шию

scoundrel [’skaundr(ə)l] — негідник, падлюка

to take it with a grain of salt [sɔ:lt] — ставитися до цього критично, із недовірою


QUESTIONS

1. What holiday had been celebrated on April 1st before a new calendar was introduced?

2. Who were ”April fools ”?

3. How do you celebrate ”All Fools’ Day”?

4. What are the usual jokes on this day?

5. What tricks have you played?

День дурнів (1 квітня)

Американський письменник і сатирик Марк Твен так оцінив сутність свята: ”Перше квітня — це день, коли ми згадуємо, хто ми є в інші 364 дні року”. Це — день для невинних жартів і доброго сміху. Походить День дурнів, або ”День усіх дурнів”, з дилеми, яка постала перед багатьма європейцями 1562 p., коли Папа Римський Григорій запровадив новий календар, згідно з яким початок нового року був перенесений з традиційно теплого затишного місця першого квітня до холодної і похмурої дати першого січня. Ця зміна була такою драматичною, а враховуючи всесильну владу церкви, такою універсальною за своїм розмахом, що дуже скоро ті, хто не чув про зміну календаря або не вірив у неї і продовжував святкувати новий рік 1 квітня, були охрещені ”квітневими дурнями”; вони ставали об’єктом глузувань і мішенню для деяких дуже серйозних жартів і витівок.

Сьогодні в США як діти, так і дорослі, розігрують один одного. До звичайних жартів належать, наприклад, такі: намагатись переконати когось, що його брюки, або її спідниця, порвалися по шву по центру ззаду, показати на шнурки друга і сказати: ”Твої шнурки розв’язалися”. Покласти сіль в цукорницю — ще одна звичайна витівка, отже, стережіться. Якщо жартівник все ще поруч, він або вона ставлять собі в заслугу цей вчинок вигуками ”Квітневий дурень”. Якщо ви стали невинною жертвою такихпустощів, то вам, можливо, відразу захочеться скрутити шию негіднику. Однак в інтересах збереження культурної традиції принаймні ще на один рік, будь ласка, візьміть до уваги дату та ”поставтесь до цього критично, з недовірою”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити