Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Holidays
MOTHER’S DAY (2nd Sunday in May), FATHER’S DAY (3rd Sunday in June) - День матері (друга неділя травня) - День батька (третя неділя червня)

In the United States two Sundays are set aside on which Americans honour their mothers and fathers, grandmothers and grandfathers. On these days children give thanks for the support, love, care, and guidance which these special people provide. Since it is unusual for several generations to live together under one roof, this expression of thanks often takes the form of a special dinner, either home-cooked or in a favourite restaurant, or, especially, on Father’s Day when the weather is more dependable, an outside barbecue is a common way of celebrating. Giving cards and gifts is also a tradition. Children often make Mother’s Day and Father’s Day gifts in school. Pin cushions, sachets, tie clasps, decorated boxes and picture frames, recipe holders and plaster-cast hand prints are all popular favourites. Another common gift for mothers (from fathers or older children) is the ”mother ring,” a ring set with the birthstones of each of the members of the family.

Mother’s Day was first proclaimed a national holiday by President Woodrow Wilson in 1915. The idea of honouring mothers on a special day started with Ann Jarvis, from Grafton, West Virginia, who chose the second Sunday in May and began the custom of wearing a red carnation if one’s mother was still living and a white carnation if one’s mother was deceased.

Father’s Day dates back to 1909, when one daughter, a certain Mrs. Dodd from Spokane, Washington, wanted to honour her own father who had raised four sons and a daughter after her mother’s death. Although the first Father’s Day was observed in Spokane in 1910 and it has been likewise observed in many other states for many decades, Father’s Day did not become a national holiday until Senator Margaret Chase Smith helped to establish it as such in 1972.

Since many American families are geographically separated from their parents or children, on these two special Sundays they try to bridge the gap with a long-distance phone call (some companies offer special rates for the holiday weekend) or special delivery of flowers in order to say ”I love you” to those who gave them life.


VOCABULARY

support [sə’pɔ:t] — підтримка, допомога

to provide [prə’vaɪd] — забезпечувати

generation [,dʒenə’reiʃ(ə)n] — покоління, генерація

dependable [dɪ’pendəbl] — надійний; що заслуговує довір’я

pin cushion [’kuʃ(ə)n] — подушечка для голок

sachet [’sæʃeɪ] — саше, сухі парфуми

to proclaim [prə’kleɪm] — оголошувати, проголошувати

carnation [ka:’neɪf(ə)n] — гвоздика

deceased [dɪ’si:st] — покійний, померлий

to bridge [brɪdʒ] а gap [gæp] — ліквідувати розрив, тут: подолати відстань


QUESTIONS

1. When is Mother’s Day celebrated?

2. When is Father’s Day celebrated?

3. What do children do on these days?

4. What gifts do children give to their parents?

5. When was Mother’s Day first proclaimed a national holiday? Who proclaimed it a national holiday? Whose idea was it?

6. When did Father’s Day become a national holiday?

TASK

Read the rhymes and try to write your own.

ONLY ONE MOTHER

G. Cooper

Hundreds of stars in the pretty sky;

Hundreds of shells on the shore together;

Hundreds of birds that go singing by;

Hundreds of bees in the sunny weather.

Hundreds of lambs in the purple clover;

Hundreds of butterflies on the lawn.

But only one mother the wide world over.

MORE SACRED THAN ALL OTHER

G. Cooper

The noblest thoughts we can claim,

The noblest words we can frame,

Unworthy is to praise the name,

More sacred than all other —

The blessed name ”Mother”.


VOCABULARY

clover [’kləuvə] — конюшина

noble [’nəubl] — благородний, шляхетний; чудовий, славний

to claim [kleɪm] — твердити, заявляти

to frame [freɪm] вимовляти

sacred [’seɪkrɪd] — святий, священний, дорогий

blessed [ blesɪd] — благословенний, священний

День матері (друга неділя травня). День батька (третя неділя червня)

У Сполучених Штатах є дві неділі, в які американці вшановують своїх матерів і батьків, бабусь і дідусів. У ці дні діти дякують їм за підтримку, любов і турботу, яку вони дарують. Оскільки кілька поколінь зазвичай не живуть разом під одним дахом, це виявлення подяки часто набуває форми спеціального обіду, приготовленого вдома, або в улюбленому ресторані, або, особливо в День батька, коли погода більш надійна, звичайний спосіб святкування — це барбекю на свіжому повітрі. Поштові картки і подарунки — це також традиція. Діти часто роблять подарунки до Дня матері і Дня батька в школі. Подушечки для голок, сухі парфуми, застібки для краваток, прикрашені коробки і рамки для картин, утримувачі рецептів і гіпсові зліпки руки — це цілком популярні подарунки. Інший звичайний подарунок для матерів (від батьків або старших дітей) — це ”кільце для мами”, кільце з коштовними камінцями, кожен з яких асоціюється з днем народження окремого члена сім’ї.

Президент Вудроу Вілсон уперше проголосив День матері національним святом 1915 р. Ідею про шанування матерів у спеціальний день надала Енн Джарвіс, з Графтону, Західна Вірджинія, яка обрала другу неділю травня і започаткувала традицію носити червону гвоздику, якщо мати була жива, і білу гвоздику, якщо мати померла.

День батька бере початок з 1909 p., коли одна дочка, якась місіс Додд зі Спокана, Вашингтон, захотіла вшанувати свого батька, який виростив чотирьох синів і дочку після смерті її матері. І хоч уперше День батька святкували в Спокані ще 1910 р. і вже протягом багатьох десятиліть святкують його також у багатьох

інших штатах, День батька не став національним святом, поки сенатор Маргарет Чейз Сміт не допомогла 1972 р. встановити його таким, яким він є нині.

Оскільки багато американських сімей географічно віддалені від своїх батьків або дітей, у ці дві. особливі неділі вони намагаються подолати відстань між ними за допомогою міжміських телефонних розмов (деякі компанії пропонують спеціальні тарифи для святкових вихідних днів) або за допомогою спеціальної доставки квітів, щоб сказати ”я люблю тебе” тим, хто дав їм життя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити