Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
THE USA - США

The United States of America is the fourth largest country in the world (after Russia, Canada and China). It occupies the southern part of North America and stretches from the Pacific to the Atlantic Ocean. It also includes Alaska in the north and Hawaii in the Pacific Ocean. The total area of the country is about nine and a half million square kilometres. The USA borders on Canada in the north and on Mexico in the south. It also has a sea border with Russia.

The USA is made up of 50 states and the District of Columbia where the capital of the country, Washington, is situated. The population of the country is about 250 million.

If we look at the map of the USA, we can see lowlands and mountains. The highest mountains are the Rocky Mountains, the Cordillera and the Sierra Nevada. The highest peak is Mount McKinley, whichis located in Alaska.

America’s largest rivers are the Mississippi, the Missouri, the Rio Grande and the Columbia. The Great Lakes on the border with Canada are the largest and deepest in the USA.

The climate of the country varies greatly. The coldest regions are in the north. The climate of Alaska is arctic. The climate of the central part of the country is continental. The south has subtropical climate. Hot winds .blowing from ’the Gulf of Mexico often bring typhoons. The climate along the Pacific coast is much warmer than that of the Atlantic coast.

The USA is a highly developed industrial country. It is the leading producer of copper and oil and the world’s second producer of iron ore and coal. On the industrial enterprises of the country they produce aircrafts, cars, textiles, radio and television sets, weapon, furniture and paper.

Though mainly European and African in origin, the Americans are made up from nearly all races and nations, including the Chinese and the native Americans — Indians.

The largest cities are New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphia, Detroit, San Francisco, and others.

The United States is a federal republic consisting of 50 states, each of which has its own government. The seat of the central (federal) government is Washington, D.C. According to the Constitution

of the USA, the powers of the government are divided into three main branches: the executive, headed by the President, the legislative, exercised by the Congress, and the judicial.The Congress consists of the Senate and the House of Representatives. There are two main political parties in the USA: the Republican and the Democratic.


VOCABULARY

to occupy [’okjupaɪ] — займати

to stretch [stretʃ] — тягтися, простягатися

to include [ɪn’klu:d] — включати до складу; мати у своєму складі

to border [’bo:də] — межувати

lowland [’ləulənd] — низина, долина

to be located [leu’keɪtɪd] — бути розташованим

to vary [’vɛərɪ] — змінювати(ся)

copper [’kɔpə] — мідь

iron ore [’aɪənɔ:] — залізна руда

weapon [’wepən] — зброя

origin [’ɔrɪdʒɪn] — походження

the executive [ɪg’zekjutɪv] — виконавча влада

the legislative [’ledʒɪslətɪv] — законодавча влада

the judicial [dʒu:’dɪʃl] — судова влада


QUESTIONS

1. Where is the USA situated?

2. What’s the total area of the country ?

3. What countries does the USA border on ?

4. How many states does the USA consist of?

5. What is the capital of the country ?

6. Can you name any other cities in the USA ?

7. What is the population of the United States?

8. What mountains in the USA do you know?

9. What are the largest rivers?

10. What can you say about the climate of the country?

11. What does the USA produce?

12. According to the Constitution of the USA, the powers of the government are divided into three main branches. What are they?

13. How many chambers does the Congress of the USA consist of?

14. What are the main political parties in the USA ?

15. Who is the US President now?

США

США

Сполучені Штати Америки — четверта за розмірами країна у світі (після Росії, Канади і Китаю). Вона займає південну частину Північної Америки і простягається від Тихого до Атлантичного океану. До її складу входять також Аляска на півночі й Гаваї в Тихому океані. Загальна площа країни становить близько дев’яти з половиною мільйонів квадратних кілометрів. США межують із Канадою на півночі та Мексикою на півдні. На морі вони також межують із Росією.

У складі США 50 штатів та округ Колумбія, де розташована столиця країни — Вашингтон. Населення становить близько 250 мільйонів людей.

Якщо ми подивимося на карту США, то побачимо рівнини й гори. Найвищими горами є Скелясті гори, Кордильєри і Сьєрра-Невада. Найвища вершина — гора Мак-Кінлі, яка розташована на Алясці.

Найбільші річки Америки — Міссісіпі, Міссурі, Ріо-Гранде і Колумбія. Великі озера, розташовані на кордоні з Канадою, найбільші й найглибші в США.

Клімат країни дуже різноманітний. Найхолодніші райони розташовані на півночі. Клімат Аляски арктичний. Клімат центральної частини країни континентальний. На півдні — субтропічний клімат. Гарячі вітри, які віють з Мексиканської затоки, часто приносять тайфуни. Клімат Тихоокеанського узбережжя значно тепліший, ніж клімат Атлантичного узбережжя.

США — високорозвинена промислова країна. Вона є лідером у світі з видобування міді й нафти і посідає друге місце з видобування залізної руди та кам’яного вугілля. На промислових підприємствах країни випускаються літаки, автомобілі, тканини, радіоприймачі й телевізори, зброя, меблі й папір.

Хоч американці за походженням в основному європейці й африканці, тут представлені всі раси та нації, включаючи китайців і корінних американців — індіанців.

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Філадельфія, Детройт, Сан-Франциско та інші.

Сполучені Штати — це федеральний союз 50 штатів, у кожному з яких свій власний уряд. Місцезнаходження центрального (федерального) уряду — Вашингтон, округ Колумбія. Згідно з конституцією США, повноваження уряду розподіляються на три головні гілки влади: виконавчу, очолювану президентом, законодавчу, яку здійснює конгрес, і судову. Конгрес складається із сенату й палати представників. У США дві основні партії: Республіканська й Демократична.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити