Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
THE FIFTY STATES - П’ятдесят штатів

The fifty states have joined to make one nation. The United States did not always have fifty states. At first there were thirteen. As the United States grew, more states joined the union. The last two states to join were Alaska and Hawaii. They both joined in 1959.

The area of the United States covers every type of land. There are forests, deserts, mountains and flat land. The area of the United States also covers every type of climate. The size of each state isdifferent, too. Alaska is the biggest state. Rhode Island is the smallest one. Alaska is 500 times bigger than Rhode Island.

About 250 million people live in the United States. The people of the United States come from ail over the world. People often name new cities after those where they come from. For example, in the United States you will find Paris, Rome, Delhi and Frankfurt. The state with the highest population is California. The state with the lowest population is Alaska.

Each state has its own name. More than a half of the states have names of American Indian origin. Each state also has a flag with colors that have a special meaning for the state. The flag is the emblem, or the symbol, of the state. There are such symbols as state flowers, trees and birds.


VOCABULARY

desert [’dezət] — пустеля

to cover [’kʌvə] — охоплювати, містити в собі

size [saɪz] — розмір (території)

different [’dɪfr(ə)nt] — різний, різноманітний


QUESTIONS

1. How many states are there in the United States now?

2. How many states were there in the United, States at first?

3. What were the last two states to join ?

4. When did Alaska and Hawaii join?

5. Which is the biggest state?

6. Which is the smallest state ?

7. Which is the state with the highest population ?

8. Which is the state with the lowest population?

П’ятдесят штатів

П’ятдесят штатів США об’єдналися, щоб створити єдину націю. Сполучені Штати не завжди мали п’ятдесят штатів. Спочатку їх було тринадцять. Із розширенням Сполучених Штатів до них приєднувалися інші штати. Останніми, 1959 року, приєдналися Аляска і Гаваї.

На території Сполучених Штатів є всі види ландшафту. Тут є ліси, пустелі, гори й рівнини. Територія Сполучених Штатів охоплює також усі види клімату. Розміри штатів також різні. Аляска — найбільший штат. Род-Айленд — найменший. Аляска в 500 разів більша, ніж Род-Айленд.

У Сполучених Штатах живуть близько 250 мільйонів людей. Населення Сполучених Штатів складається з людей, що приїхали з усього світу. Люди часто називають нові міста на честь тих, звідки вони родом. Наприклад, в Сполучених Штатах ви знайдете Париж, Рим, Делі і Франкфурт. Каліфорнія — штат з найбільшою густотою населення. Найменша густота населення в штаті Аляска.

Кожний штат має свою назву. Більше половини штатів має назви американо-індіанського походження. У кожному штаті також є свій прапор, кольори якого мають особливе значення для штату. Прапор є емблемою, або символом, штату. Серед символів штатів є такі, як квіти, дерева і птахи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити