Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
WASHINGTON, D.C. - Вашингтон, округ Колумбія

Washington is the capital of the United States of America. It is situated in the District of Columbia and is like no other city of the USA. It’s the world’s largest one-industry city. And that industry isgovernment. The White House, where the US President lives and works, the Capitol, the home of the US Congress, and the Supreme Court are all in Washington.

Washington was named after the first US President George Washington. He selected the place for the capital and Pierre L’Enfant, a French engineer, designed the city. Washington was settled in 1790 and since 1800 it has been the Federal capital. Washington is one of the most beautiful and unusual cities in the United States. In the very centre of it rises the huge dome of the Capitol — a big white dome standing on a circle of pillars. The 535 members of the Congress meet here to discuss the nation’s affairs. It’s easy to get lost in this huge building, full of paintings and statues.

Not far from the Capitol is the Library of Congress, the largest library in the States. It contains more than 13 million books and more than 19 million manuscripts, including the personal papers of the US Presidents.

The White House is the official residence of the US President. He works in the Oval Office.

One can hardly find a park, a square or an open area in Washington without a monument or a memorial. The most impressive and the best-known ones are the Lincoln Memorial and the Washington Monument.

There are some important museums in Washington where you can see all kinds of things: famous paintings and sculptures, the dresses of Presidents’ wives, the original of the Declaration of Independence, the latest blue diamond in the world, etc. There are five universities in Washington.

There are no sky-scrapers in Washington, because they would hide the city’s many monuments from view. No building in the city may be more than 40 metres tall.


VOCABULARY

government [’gʌvnmənt] — уряд

to design [dɪ’zaɪn] — проектувати, виконувати проект

to settle [’setl] — заселяти, поселяти

huge [hju:dʒ] — величезний

dome [dəum] — купол

pillar [’pɪlə] — колона, стовп

affair [ə’fɛə] — справа

to get lost — заблукати

to contain [kən’tem] — містити (мати) в собі

impressive [ɪm presɪv] — що справляє глибоке враження

original [ə’rɪdʒеnl] — оригінал

diamond [’daɪəmənd] — діамант

sky-scraper [’skaɪ,skreɪpə] — хмарочос, висотний будинок


QUESTIONS

1. Where is Washington situated?

2. Is Washington a typical American city?

3. It’s the world’s largest one-industry city, isn’t it? What kind of industry is it?

4. What important government buildings are situated in Washington ?

5. Where does the President of the USA live and work?

6. Who selected the place for the capital of the USA ?

7. Is there a monument to George Washington in the city?

8. When was Washington settled?

9. Who designed the capital of the USA ?

10. What places of interest in Washington do you know?

11. How many universities are there in Washington ?

12. Why aren Ї there any skyscrapers in Washington ?

Вашингтон, округ Колумбія

Вашингтон — столиця Сполучених Штатів Америки. Він знаходиться в окрузі Колумбія і не схожий на жодне місто США. Це найбільше у світі місто, в якому тільки один вид промисловості. І цією промисловістю є уряд. Білий Дім, де живе і працює президент США. Капітолій, будівля конгресу США і Верховний суд — все це знаходиться у Вашингтоні.

Вашингтон був названий на честь першого американського президента Джорджа Вашингтона. Він обрав місце для столиці, а французький інженер П’єр Л’Енфан виконав проект міста. Вашингтон був заселений 1790 p., а з 1800 р. він є федеральною столицею. Вашингтон — одне з найкрасивіших і незвичайних міст у Сполучених Штатах. У самому центрі міста підноситься величезний купол Капітолію — великий білий купол, що спирається на колони, які розташовані у формі кола. Тут зустрічаються 535 членів конгресу, щоб обговорити справи країни. У цій величезній будівлі, де дуже багато картин і статуй, легко заблукати.

Недалеко від Капітолію знаходиться Бібліотека конгресу, найбільша бібліотека в Сполучених Штатах. Уній міститься понад 13 мільйонів книг, понад 19 мільйонів рукописів, включаючи особисті папери американських президентів.

Білий Дім — офіційна резиденція американського президента. Він працює в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні навряд чи знайдеться парк, площа або відкритий простір без пам’ятника або меморіалу. Найбільше враження справляє і найбільш відомим є Меморіал Лінкольна і пам’ятник Вашингтону.

У Вашингтоні є чудові музеї, де можна побачити все, що завгодно: відомі картини і скульптури, убрання президентських дружин, оригінал Декларації про незалежність, найбільший у світі блакитний діамант тощо. У Вашингтоні п’ять університетів.

У Вашингтоні немає хмарочосів, оскільки вони закрили б вид на багато міських пам’яток. Жодна будівля міста не повинна перевищувати 40 метрів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити