Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES - Президент Сполучених Штатів

Do you want to be President of the United States of America? Maybe you can apply for the post. Answer these three questions. Are you a US citizen? Are you thirty-five years old or older? Have you been a resident of the United States for fourteen years or longer? Did you say ”yes” to all three questions? Then you can take the first steps to the White House.

You become President for a term. A term is four years. You can only serve two terms. This means that you can only be President twice. This law was adopted in 1951. Before that the law was different. In fact, Franklin D. Roosevelt became President in 1933. He was still President when he died in 1945. He was President for twelve years. No one was President longer than he was.

As President of the United States, you earn $200 000 a year. You also get an extra $50 000 for expenses, tax-free. You have your own limousine, jet and housekeepers, all free. You also live rent free in the White House in Washington, D.C. And you are the head of the richest country in the world.

Presidents of the United States were people of very different professions. Twenty-two were lawyers, four — soldiers, four — farmers, four — teachers, two — writers, two — businessmen, one — engineer, one —tailor, and one — actor. Eight of them did not have a college education!


VOCABULARY

to apply [ə’plaɪ] for smth. — претендувати на що-небудь

citizen [’sɪtɪz(e)n] — громадянин

resident [’rezɪd(ə)nt] — постійний мешканець

step [step] — крок

term [tə:m] — термін, період

twice [twaɪs] — двічі, два рази

law [lɔ:] — закон

to earn [ə:n] — заробляти

tax-free [’tæks’fri:] — звільнений від сплати податків

tailor [’teɪlə] — кравець


QUESTIONS

1. Who is President of the USA ?

2. Do you know the names of other USA Presidents?

3. What are they famous for?

4. What do you need to become President of the USA ?

5. How many times can you be President?

6. How much can you earn as President?

7. What other privileges do you have?

Президент Сполучених Штатів

Хочете бути президентом Сполучених Штатів Америки? Можливо, ви можете претендувати на цю посаду. Дайте відповідь на такі три запитання. Ви громадянин США? Вам тридцять п’ять років чи більше? Ви мешкаєте в США протягом чотирнадцяти років чи більше? Ви відповіли ”так” на всі три запитання? Тоді можете робити перші кроки в напрямку до Білого Дому.

Ви стаєте президентом на певний строк, що дорівнює чотирьом рокам. Ви можете перебувати на цій посаді тільки два терміни. Це означає, що ви можете бути президентом лише двічі. Такий закон було ухвалено 1951 року. До цього закон був іншим. Справді, Франклін Рузвельт став президентом 1933 року. Він усе ще залишався президентом, коли 1945 року він помер. Він залишався президентом протягом дванадцяти років. Ніхто не обіймав цієї посади довше за нього.

Як президент Сполучених Штатів ви заробляєте $200 000 на рік. Ви також одержуєте додатково на витрати неоподатковуваних $50 000. У вашому розпорядженні лімузин, літак і обслуга, все безплатно. Ви також живете в наданому вам в оренду безплатно Білому Домі у Вашингтоні, округ Колумбія. І ви очолюєте найбагатшу у світі країну.

Президенти Сполучених Штатів були людьми різних професій. Двадцять два були юристами, чотири — військовими, чотири — фермерами, чотири — учителями, два — письменниками, два — бізнесменами, один — інженером, один — кравцем і один — актором. Вісім із них не мали вищої освіти!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити