Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
BILL CLINTON - Білл Клінтон

William (Bill) Clinton was elected President of the United States in 1992 and re-elected in 1996. At age 46, he was the youngest person to be elected President of the United States since John F. Kennedy won election in 1960 at the age of 43. Clinton, a Democrat, won the 1992 election while serving his fifth term as governor of Arkansas. President George Bush was his Republican opponent. Former Senator Robert Dole of Kansas was Clinton’s Republican foe in 1996.

Clinton took office at a time when the nation’s attention had shifted sharply from foreign affairs to domestic issues. The years before his election had seen a series of turbulent world events, including the end of the Cold War struggle between the United States and the Soviet Union, and — in 1991 — the break-up of the Soviet Union itself. By 1992 Americans were troubled chiefly by fears about their country’s economic health. The unemployment rate had climbed to the highest level since 1984. Many people were concerned about what they saw as a decline in U.S. productivity compared with that of other nations. Another concern involved the federal government’s policy of deficit spending, or borrowing to finance expenditures, which over the years had resulted in a large national debt. In addition, Americans had become increasingly frustrated over signs of growing racial conflict, crime and poverty, especially in the nation’s cities.

During his two campaigns, Clinton argued that he was the best candidate to solve the country’s economic and social problems. He promised to reduce the need for deficit spending and to expand the educational and economic opportunities of poor and middle-class Americans. Clinton’s positions included both traditionally liberal and traditionally conservative ideas. He once declared, ”The change I seek ... isn’t liberal or conservative. It’s different and it’s both.”

Clinton, who was 46 when he took office, was the third youngest person ever to serve as President, after Theodore Roosevelt and John F. Kennedy. In 1978, Clinton had become one of the youngest Americans ever elected as a governor, when he won that office in Arkansas at the age of 32. Clinton was a skillful public speaker known for his ability to seize the attention of a wide variety of audiences. His hobbies included reading, solving crossword puzzles and playing the tenor saxophone. Clinton also enjoyed jogging and playing golf.


VOCABULARY

foe [fəu] — супротивник

to take office — обійняти посаду

break-up [breɪk ʌp] — розклад; розпад

decline [dɪ’klaɪn] — зменшення, спад

to finance [faɪ’ næns] expenditures [ɪks’pendɪtʃəz] — фінансувати витрати

to become frustrated [frʌs’treɪtɪd] — розстроюватися, розчаровуватися


QUESTIONS

1. When was Clinton elected President of the United States?

2. Who were his opponents?

3. Why had the nation’s attention shifted sharply from foreign affairs to domestic issues at the time when Clinton took office?

4. What was Clinton’s position during his two campaigns?

5. What were his hobbies at that time?

Білл Клінтон

Вільям (Білл) Клінтон (1946 р.н.) був обраний президентом Сполучених Штатів 1992 р. і переобраний 1996 р. У віці 46 років він був наймолодшою людиною, що була обрана президентом Сполучених Штатів, починаючи з Джона Ф. Кеннеді, який виграв вибори 1960 р. у віці 43 років. Клінтон, демократ, виграв вибори 1992 p., будучи губернатором Арканзасу, обраним на п’ятирічний період. Президент Джордж Буш був його суперником від Республіканської партії. Попередній сенатор штату Канзас Роберт Дол був суперником Клінтона від Республіканської партії 1996 р.

Клінтон обійняв свою посаду в той час, коли увага нації різко змістилася від закордонних справ до питань внутрішньої політики. В роки перед його обранням відбулося кілька бурхливих світових подій, включаючи кінець холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським Союзом і — 1991 р. — розпад Радянського Союзу. До 1992 р. американці були стурбовані переважно економічним здоров’ям своєї країни. Рівень безробіття сягнув найвищої позначки, починаючи з 1984 р. Багато людей були стурбовані зниженням рівня продуктивності Америки порівняно з продуктивністю інших країн. Їх також турбувала політика федерального уряду щодо витрат дефіциту або позик для фінансування витрат, що за ці роки призвели до великих національних боргів. Крім того, американців дедалі більше і більше непокоїли ознаки росту расових Конфліктів, злочинів і бідності, особливо в містах країни.

Упродовж своїх двох передвиборних кампаній Клінтон переконував, що він є найкращим кандидатом, який здатний вирішити економічні і соціальні проблеми країни. Він обіцяв зменшити потребу у витраті дефіциту і розширити освітні й економічні можливості для бідних і середнього класу Америки. Суть поглядів Клінтона полягала в поєднанні як традиційно ліберальних, так і традиційно консервативних ідей. Одного разу він заявив: ”Зміни, до яких я прямую..., ні ліберальні, ні консервативні. Вони інші, в них є і те, і те”.

Клінтон, якому виповнилося 46 років, коли він обійняв свою посаду, був третім наймолодшим президентом після Теодора Рузвельта і Джона Ф. Кеннеді. 1978 р. Клінтон став одним із наймолодших американців, що будь-коли обиралися губернатором, коли він посів посаду в Арканзасі у віці 32 років. Клінтон був досвідченим громадським оратором, відомим своїм умінням привернути увагу широкого кола слухачів. Його хобі були читання, розгадування кросвордів і гра на теноровому саксофоні. Клінтону також подобалися біг підтюпцем і гра в гольф.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити