Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
ABRAHAM LINCOLN - Авраам Лінкольн

Abraham Lincoln was the sixteenth President of the United States. He was born in Kentucky in 1809, in the family of a very poor fanner. When Lincoln was a boy, he worked on the farm all days long. He did not go to school. He taught himself to read and write. Later Lincoln studied law and became a lawyer. After that he became a politician.

Everybody liked Abraham Lincoln because he was intelligent and hard-working. Lincoln was very ambitious. He wanted to be good at everything he did. He said that he wanted to win the ”race of life”. He was kind and honest. People called him ”Honest Abe”.

Lincoln became President in 1860. In 1861 there was a war between the North and the South of the United States. The people of the South wanted a separate government from the United States. The people of the North wanted the United States to stay together as one country. Lincoln was the leader of the North. In the war brother killed brother. The Civil War was four years long.

The North won the Civil War. The War ended on April 9, 1865. Six days later President Lincoln and his wife went to the theatre. In the theatre a man went behind the President and shot him in the head. The man’s name was John Wilkes Booth. He was a supporter of the South. Lincoln died the next morning.


VOCABULARY

lawyer [’lɔ:jə] — юрист, адвокат

hard-working [’ha:d, wə:kɪŋ] — працьовитий

ambitious [æmbɪʃəs] — честолюбний

to win [wɪn] — вигравати; здобувати перемогу

race [reɪs] — змагання з бігу; гонки, перегони

honest [’ɔnɪst] — чесний

separate [’seprɪt] — окремий; відокремлений

to be the leader [’li:də] (of) — бути керівником, очолювати

the Civil War [’sɪvɪl wɔ:] — громадянська війна

to shoot [ʃu:t] (shot) — стріляти


QUESTIONS

1. What was Abraham Lincoln ?

2. When was he bom ?

3. What do you know about his childhood?

4. What did he study?

5. What did people call him ?

6. When did he become President?

7. When and how did he die?

Авраам Лінкольн

Авраам Лінкольн був шістнадцятим президентом Сполучених Штатів. Він народився в Кентуккі 1809 р. в сім’ї дуже бідного фермера. Коли Лінкольн був хлопчиком, він цілими днями працював на сімейній фермі. Він не ходив до школи. Сам навчився читати й писати. Пізніше Лінкольн вивчав право і став юристом. Потім він став політиком.

Усі любили Авраама Лінкольна, бо він був розумним і працьовитим. Лінкольн був дуже честолюбний. Він хотів усе робити добре. Він говорив, що хоче вигравати ”у перегонах життя”. Він був добрим і чесним. Люди називали його ”Чесний Ейб”.

Лінкольн став президентом 1860 р. Наступного року почалася війна між Північчю і Півднем Сполучених Штатів. Жителі Півдня домагалися окремого від Сполучених Штатів уряду. Жителі Півночі хотіли, щоб Сполучені Штати залишилися єдиною країною. Лінкольн очолив жителів Півночі. Це була братовбивча війна. Громадянська війна тривала чотири роки.

Північ здобула перемогу в Громадянській війні. Війна закінчилася 9 квітня 1865 р. Через шість днів президент Лінкольн зі своєю дружиною пішов до театру. У театрі якийсь чоловік підійшов до президента іззаду і вистрелив йому в голову. Цього чоловіка звали Джон Вілкс Бут. Він був прихильником Півдня. Наступного ранку Лінкольн помер.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити