Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
YOUTH ORGANIZATION. BOY SCOUTS - Молодіжна організація. Бойскаути

BOY SCOUTS is an organization that teaches boys to be good citizens and trains them to become leaders. More than ten million boys and Scout leaders belong to Boy Scout units in the 95 countries belonging to the Boy Scout World Conference. Boy Scouts in all these lands are taught to do their duty to God, to their country and to other people. Their motto is ”Be Prepared,” and learning by doing is the method used to teach them. Boy Scouts practice citizenship by electing their own boy leaders and by learning to work together. As Scouts work and play outdoors, they acquire skills in camping, first aid, mapmaking, outdoor cooking, signalling, swimming and woodcraft.

Sir Robert Baden-Powell of Great Britain started the Boy Scout movement in 1907, when he organised a camp for 20 boys. In 1908 he published the first Boy Scout manual. The movement spread to the United States as the result of a good turn performed for William D. Boyce, an

American businessman, in 1909. A British Boy Scout helped Boyce find his way in a London fog. Boyce and others founded the Boy Scouts of America in 1910. Today, more than six million boys and adult leaders belong to the Boy Scouts of America. The Boy Scouts of Canada has about 350 000 members.


VOCABULARY

boy scout [skaut] — бойскаут

citizenship [’sɪtɪznʃɪpj — громадянство

to elect [ɪ’iekt] — обирати

to acquire [ə’kwaɪə] — набувати

skill [skɪl] — уміння; досвід

woodcraft [’wudkra:ft] — уміння майструвати з дерева

manual [’mænjuəl] — підручник, посібник

turn [tə:n] — послуга


QUESTIONS

1. What organization is Boy Scouts?

2. How many boys and Scout leaders belong to Boy Scout units?

3. What are Boy Scouts taught to do ?

4. What is their motto?

5. What skills do Scouts acquire ?

6. Who and when stalled the Boy Scout movement?

7. Have you got similar organization for children in your country?

Молодіжна організація. Бойскаути

Це організація, у якій хлопчиків навчають бути хорошими громадянами і тренують, щоб вони стали лідерами. Понад десять мільйонів хлопчиків і лідерів бойскаутів є членами дружин бойскаутів у 95 країнах, які входять до Всесвітньої асоціації бойскаутів. Бойскаутів у цих країнах навчають шанувати Бога, свою країну та інших людей. Їх девіз — ”Будь готовий”, а навчатися за допомогою роботи — це метод, що використовується, щоб їх навчати. Бойскаути тренуються бути громадянами, обираючисвоїх власних хлопчиків-лідерів і навчаючись працювати разом. Оскільки скаути працюють та грають на свіжому повітрі, вони набувають навичок життя в таборі, навчаються надавати першу допомогу, картографії, готувати їжу не в домашніх умовах, навчаються сигналізувати, плавати і майструвати з дерева.

Сер Роберт Баден-Пауелл з Великої Британії започаткував рух бойскаутів 1907 p., коли він організував табір для 20 хлопчиків. У 1908 р. він опублікував перший посібник для бойскаутів. Рух поширився в Сполучених Штатах завдяки добрій послузі, яку надали Вільгельму Д. Бойсу, американському підприємцю, 1909 р. Англійський бойскаут допоміг Бойсу знайти шлях в лондонському тумані. В. Д. Бойс та інші заснували рух бойскаутів в Америці 1910 р. Сьогодні понад шість мільйонів хлопчиків і дорослих лідерів входять до організації бойскаутів Америки. Кількість бойскаутів Канади становить близько 350 000 членів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити