Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
HOLIDAYS IN THE USA: THE FOURTH OF JULY - Свята США: Четверте липня

The Fourth of July is the birthday of the United States. It is a national holiday. Another name for the holiday is the Independence Day. They celebrate the Fourth of July as the Independence Day because on July 4, 1776, the original thirteen colonies declared their independence from England.

Before 1776 the King of England ruled the thirteen colonies in America. The colonists were angry with him because of taxes. The wanted their independence from England. A war started in 17 between the colonists and soldiers from England. The colonists won the war. They chose Thomas Jefferson to write the Declaration of Independence.

On July 4, 1776, the leaders of the colonies signed the Declaration of Independence in Philadelphia,, Pennsylvania. It said that all people were equal and had the right to live in freedom. A new nation was born. People rang bells and fired guns for the birth of the United States of America.

Today they celebrate the Fourth of July in many different ways. During the day many people get together with their friends and family members for picnics. Many cities have parades with bands in the streets. At night there are noisy fireworks. These beautiful fireworks of different colours light up the sky all across the country.


VOCABULARY

the Independence [,ɪndɪ’pendəns] Day — День незалежності

to celebrate [’selɪbreɪt] — святкувати; урочисто відзначати

to rule [ru:l] — правити, управляти

tax [tæks] — податок, мито

to win the war [wɔ:] — здобути перемогу у війні

to choose [tʃu:z] (chose) — вибирати; обирати

declaration [,deklə’reɪʃ(ə)n] — декларація

to ring bells [rɪŋ belz] — дзвонити у дзвони

band [bænd] — оркестр

firework [’faɪəwə:k] — феєрверк


QUESTIONS

1. When do the Americans celebrate the Independence Day?

2. Why do the Americans celebrate the Independence Day on the fourth of July?

3. Who ruled the thirteen colonies in America ?

4. Why did the colonists want their independence?

5. Who wrote the Declaration of Independence?

6. When was the Declaration of Independence signed?

Свята США: Четверте липня

Четверте липня — день народження Сполучених Штатів. Це національне свято. У цього свята є ще одна назва — День незалежності. Святкують Четверте липня як День незалежності, тому що в цей день 1776 року перші тринадцять колоній проголосили свою незалежність від Англії.

До 1776 р. король Англії управляв тринадцятьма колоніями в Америці. Колоністи були незадоволені ним через податки. Вони хотіли здобути незалежність від Англії. 1775 р. почалася війна між колоністами й англійськими солдатами. Колоністи здобули перемогу в цій війні. Вони обрали Томаса Джефферсона, щоб він склав Декларацію незалежності.

4 липня 1776 р. глави колоній підписали у Філадельфії, Пенсільванія, Декларацію незалежності. У ній говорилося, що всі люди рівні й мають право жити вільно. Народилася нова нація. Люди дзвонили у дзвони та стріляли з рушниць на честь народження Сполучених Штатів Америки.

Сьогодні Четверте липня святкують по-різному. Протягом дня дехто збирається разом зі своїми друзями або сім’єю на пікнік. У багатьох містах на вулицях проводять паради з оркестрами. Уночі влаштовують гучні феєрверки. Ці прекрасні різнобарвні феєрверки освітлюють небо над усією країною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити