Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
THE NEWSPAPERS OF THE USA - Газети США

In the USA daily newspapers are published in 34 different languages. The daily newspapers are of two kinds: quality and popular. A quality paper is a serious newspaper, which publishes articles and commentaries on politics. A popular paper contains many photographs; its articles are often sensational and mostly deal with private life of famous people.

The ”Wall Street Journal” is a quality paper. It covers national and international news. It is a business newspaper with the largest circulation in the country. The ”Washington Post”, a serious daily newspaper, covers the meetings of the Congress. The ”US Today” has a circulation of 1,2 million. It was meant to be the only truly national newspaper. But its circulation is not enough for the country where state, city and local news most deeply affect the reader.

One can say that there is no national paper in the USA. Most papers are distributed locally. But in another sense there is a national press in the USA. Some of the largest newspapers not only print, but also collect and sell news, news features and photographs. The ”New York Times”, the ”Washington Post”, the ”Los Angeles Times” are

the best news services in the country. There are, also newspapers in the USA, which are famous all over the world for their quality. The ”New York Times” is ”the world’s top daily”.


VOCABULARY

daily [deɪlɪ] newspaper — щоденна газета

to publish [’pʌblɪʃ] — публікувати; оприлюднювати

quality [’kwɔlɪtɪ] paper — серйозна газета

popular [’pɔpjulə] paper — популярна газета, бульварна преса

to contain [,kən’teɪn] — містити

to deal [di:l] with private life — стосуватися приватного життя

to cover [’kʌvə] — висвітлювати; охоплювати, містити в собі

circulation [,sə:kju’leɪʃən] — тираж (друкованих видань)

to affect [ə’fekt] — впливати

to distribute [dɪs’trɪbju(:)t] — поширювати, розповсюджувати

a news feature [nju:z ’fɪtʃə] — сенсаційна стаття

the world’s top daily — найкраща щоденна газета у світі


QUESTIONS

1. What are the two kinds of daily newspapers in the USA ?

2. What are the most important quality papers in the USA ?

3. In what sense is it correct to say that there is no national press in the USA?

4. How many languages are the USA newspapers published in ?

5. What are the best news services in the country?

Газети США

У США щоденні газети публікуються на 34 різних мовах. Щоденні газети є двох видів: серйозні й популярні. Серйозна газета публікує політичні статті та коментарі. Популярна газета містить багато фотографій; її статті часто мають сенсаційний характер і переважно стосуються приватного життя знаменитостей.

”Уолл-стріт джорнел” — це серйозна газета. Вона висвітлює внутрішні й міжнародні новини. Це ділова газета, яка має найбільший тираж у країні. ”Вашингтон пост”, серйозна щоденна газета, висвітлює засідання конгресу. ”ЮС тудей” виходить накладом 1,2 мільйона. Вона замислювалася як єдина справжня загальнонаціональна газета. Але її тираж недостатній для країни, де найбільше на читача впливають новини штату, міста і місцевого характеру.

Можна сказати, що в США немає загальнонаціональної газети. Більшість газет розповсюджують там, де їх випускають. Але, з іншого боку, у США є загальнонаціональна преса. Деякі найбільші газети не тільки друкують, але й збирають і продають новини, сенсаційні статті й фотографії. Найкращими службами новин у країні є ”Нью-Йорк тайме”, ”Вашингтон пост”, ”Лос-Анджелес тайме”. У США також є газети, відомі в усьому світі своєю якістю. ”Нью-Йорк тайме” — ”найкраща щоденна газета у світі”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити