Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Sports
THE OLYMPIC GAMES - Олімпійські ігри

The Olympic Games have a very long history. They began in 777 BC in Greece and took place every four years for nearly twelve centuries at Olympia. They included many different kinds of sports: running, boxing, wrestling, etc. All the cities in Greece sent their best athletes to Olympia to compete in the Games. For the period of the Games all the wars stopped. So the Olympic Games became the symbol of peace and friendship. In 394 AD the Games were abolished and were not renewed until many centuries later.

In 1894 French Baron Pierre de Coubertin, addressed all the sports governing bodies and pointed out the significance of sport and its educational value. Two years later the first modern Olympic Games took place. Of course, the competitions were held in Greece to symbolize the continuation of the centuries-old tradition.

In 1896 the International Olympic Committee was set up. It is the central policy-making body of the Olympic movement. It is formed by the representatives of all countries, which take part in the Olympic Games.

Summer Games and Winter Games are held separately.

VOCABULARY

BC = Before Christ [kraɪst] — до Різдва Христового, тобто до н.е.

to compete [kəm’pi:t] — змагатися

AD = Anno Domini — у рік Господень, тобто н.е.

Олімпійські ігри

Олімпійські ігри мають дуже довгу історію. Вони почалися 777 р. до нашої ери в Греції і проводилися кожні чотири роки впродовж близько дванадцяти століть в Олімпії. Вони включали різні види спорту: біг, бокс, боротьбу тощо. Всі міста Греції посилали своїх кращих спортсменів в Олімпію для змагань в іграх. У період ігор усі війни припинялися. Таким чином, Олімпійські ігри стали символом миру і дружби. 394 р. нашої ери ігри були скасовані і не відновлювалися протягом багатьох століть.

1894 р. французький барон П’єр де Кубертен звернувся до всіх керівних спортивних органів і підкреслив важливе значення спорту та його виховну роль. Через два роки були проведені перші сучасні Олімпійські ігри. Звичайно, змагання проводилися в Греції, щоб символізувати продовження віковічної традиції.

1896 р. був створений Міжнародний олімпійський комітет. Це головний орган, що визначає політику Олімпійського руху. До нього входять представники всіх країн, що беруть участь в Олімпійських іграх.

Літні ігри і зимові ігри проводяться окремо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити