Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

The USA
AMERICAN FOOD: POP-CORN - Американська їжа: попкорн

All corn does not pop. A seed or kernel of corn must have 14 percent water in it to pop. Other kinds of corn have less water and do not pop. When you put a kernel of corn on a fire, the water inside makes the corn explode. This makes a ”pop” noise. That is why we call it pop-corn.

The American Indians popped corn a long time ago. The Indians knew there were three kinds of corn. There was sweet corn for eating, corn for animals and corn for popping. The Indians introduced corn to the first settlers, or Pilgrims, when they came to America in 1620. One year after they came, the Pilgrims had a Thanksgiving dinner. They invited the Indians. The Indians brought food with them. One Indian brought pop-corn!

Since that time Americans continued to pop corn at home. But in 1945 there was a new machine that changed the history of pop-corn. This electric machine popped corn outside the home. Soon movie theaters started to sell pop-corn to make more money. Pop-corn at the movies became more and more popular. Today, Americans still continue the custom of eating pop-corn at the movies.

Americans use 500 000 pounds of pop-corn every year. Many people like to put salt and melted butter on their pop-corn. Some people eat it without salt or butter. Americans love their pop-corn!


VOCABULARY

corn [kɔ;n] — збірн. зернові; пшениця (у Великій Британії);

овес (у Шотландії); маїс (в Америці і Австралії)

to pop [pɔp] — лопатися з тріском (про підсмажувані кукурудзяні зерна, каштани тощо)

seed [si:d] — зерно; збірн. насіння

kernel [’kə:nl] — зерно, зернятко (злакових)

to explode [ɪks’pləud] — підривати, висаджувати в повітря

settler [’setlə] — колоніст, поселенець, скватер


QUESTIONS

1. What kinds of corn can pop?

2. What makes the corn explode?

3. Who introduced corn to the first settlers? When?

4. When was electric machine that popped corn outside the home invented?

5. Why did movie theaters start to sell pop-corn?

6. How do you like eating pop-corn?

Американська їжа: попкорн

Не всі зерна лопаються з тріском. Зерно повинне мати 14 відсотків води, щоб лопнути з тріском. Інші види зерна мають менше води і не лопаються з тріском. Коли ви кладете ядро зерна на вогонь, вода всередині змушує зерно вибухнути. Воно створює звук ”пострілу”. Ось чому ми називаємо попкорном кукурудзяне зерно, яке вибухає.

Індіанці давно робили попкорн. Індіанці знали, що є три види кукурудзи. Була солодка кукурудза для їжі, кукурудза для тварин і кукурудза для того, щоб лопатися з тріском. Індіанці відкрили кукурудзу для перших поселенців, або пілігримів, коли вони прибули до Америки 1620 р. Через рік після приїзду пілігримів вони мали обід до Дня подяки. Вони запросили індіанців. Індіанці принесли, їжу з собою. Один індіанець приніс з собою смажені кукурудзяні зерна!

З того часу американці продовжують смажити кукурудзу з тріском удома. Але 1945 р. нова машина змінила історію попкорну. Ця електрична машина робила попкорн за межами будинку. Незабаром у кінотеатрах почали продавати попкорн, щоб заробити більше грошей. Попкорн під час перегляду кінофільмів ставав ще більш популярним. Сьогодні американці все ще продовжують звичай їсти попкорн під час перегляду кінофільмів.

Американці вживають 500 000 фунтів попкорну щороку. Багато людей люблять додавати сіль і класти топлене масло на попкорн. Деякі люди їдять його без солі або масла. Американці люблять свій попкорн!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити