Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
WHAT IS AUSTRALIA LIKE? - Яка Австралія?

Did you know, for example, that Australia is the biggest island in the world? It is only a little smaller than the United States of America, and it is bigger than Western Europe.

Did you know Australia is one of the oldest lands in the world? During millions of years, wind and water have slowly taken the earth horn the hills and filled the valleys with it. Although there are some mountains along the east coast, and some along the west coast, the centre of the country is very flat.

A long line of mountains runs from the north to the south of the east coast. It is called the Great Dividing Range, because it divides the green, wet coast of eastern Australia from the hot dry lands in the centre.

Australia has three different climates. In the north the weather is tropical — hot and wet.

In the centre, the climate is very dry, and the land is mainly desert. In the south, it is pleasant with cool winters and warm summers.

The four great deserts of central Australia cover 2 000 000 square kilometres.

There are six different states in Australia: Western Australia, Queensland, New South Wales, Victoria, Tasmania and South Australia. There are also two territories: Northern Territory and Australian Capital Territory with Canberra, the nation’s capital city, in it.

Each Australian state has its own government and its own capital city. The state capitals are Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart, and Adelaide.

In fact most of them (85 per cent) live in the cities of the east coast. But even these cities are not very big. There are only 17 million people in Australia, and it’s a very big country.

Australia is sometimes called ”the lucky country”. One reason is the wonderful riches under the earth: gold, silver, iron, coal and many precious metals. Oil and natural gas have helped to build big industries. Victoria, the south-eastern state, has a large number of industries. Oil is no problem for them.

Sydney is the best known place in New South Wales. In fact, it’s the best known place in Australia. But New South Wales has more than cities. There are, for example, the Blue Mountains. They are covered

with forests of blue-coloured eucalyptus trees. The air above the forest contains millions of microscopic drops of eucalyptus oil. When the sun shines, the air of the Blue Mountains is a real, beautiful blue.

The Great Barrier Reef on the coast of Queensland is a garden under the sea. There are 1400 different kinds of fish, and more than 300 kinds of coral. Tropical fruit and flowers grow on the beautiful islands. It’s not surprising that more holiday-makers come to Queensland every year.

South Australia is the driest of all the states, but it does have the Murray River. The river brings greenness and life to the state’s south east corner.

There are two kinds of gold in Western Australia. First, there’s the real kind — the kind that comes out of the ground. Gold was found in Kalgoorlie in 1893. Kalgoorlie still exports some gold, but the new ”gold” of Western Australia is wheat. Big farms grow millions of tons of wheat every year, and wheat has become Australia’s second biggest export.

Tasmania, the island south of Australia, is small. It is also very different from the other states. There are no deserts in Tasmania. It often rains, both in winter and summer. Only half a million people live in Tasmania and a large part of the islands is still covered with wild, beautiful rain forests. These forests are full of wonderful flowers and interesting animals, like the little Tasmanian devil.


VOCABULARY

flat [flæt] — плоский

Perth [pə:θ] — Перт

riches [’rɪtʃɪz] — скарби iron [’aɪən] — залізо

coal [kəul] — вугілля

precious [’preʃəs] — коштовний

oil [ɔɪl] — нафта

eucalyptus [,ju:kə’lɪptəs] — евкаліпт

wheat [wi:t] — пшениця

rain forest — тропічний ліс

Tasmanian devil [tæz’meɪnjən ’devl] — сумчастий диявол


QUESTIONS

1. What is the biggest island in the world?

2. What is one of the oldest lands in the world?

3. What climate does Australia have?

4. How many states are there in Australia?

5. What are the state capitals?

6. Where do all the Australians live?

7. What are the riches of Australia?

8. What two kinds of gold are there in Western Australia?

9. What do you know about Tasmania ?

АВСТРАЛІЯ

Яка Австралія?

Чи знали ви, наприклад, що Австралія — найбільший острів у світі? Вона лише трохи менше, ніж Сполучені Штати Америки, і більше, ніж Західна Європа.

Чи знали ви, що грунт Австралії — один із найстаріших грунтів у світі? Протягом мільйонів років вітер і вода поволі брали землю з горбів і заповнювали нею долини. Хоча по східному узбережжю розташовано небагато гір і небагато гір по західному узбережжю, центр країни дуже плоский.

Довга лінія гір тягнеться з півночі на південь східного узбережжя. Вона називається Великим Вододільним хребтом, оскільки відокремлює зелене, вологе узбережжя східної Австралії від гарячих сухих земель в центрі.

Австралія має три різних клімати. На півночі клімат тропічний — жаркий і вологий.

У центрі клімат дуже сухий і земля — Переважно пустеля. На півдні — приємний з прохолодною зимою і теплим літом.

Чотири великі пустелі центральної Австралії займають 2 000 000 квадратних кілометрів.

В Австралії шість різних штатів: Західна Австралія, Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія і Південна Австралія. А також дві території: Північна територія і Територія федеральної столиці з національною столицею Канберрою.

Кожний австралійський штат має свій власний уряд і свою власну столицю. Столиці штатів — це Перт, Брісбен. Сідней, Мельбурн, Хобарт і Аделаїда.

Фактично* більшість австрійців (85 відсотків) живуть у містах східного узбережжя. Але навіть ці міста не дуже великі. В Австралії тільки 17 мільйонів людей, а це — дуже велика країна.

Австралію іноді називають ”країною везіння”. Одна з причин — це вражаючі багатства під землею: золото, срібло, залізо, вугілля і багато дорогоцінних металів. Завдяки нафті і природному газу виникли великі галузі промисловості. Вікторія, південно-східний штат, має велику кількість галузей промисловості. Для них нафта не є проблемою.

Сідней — найвідоміше місце в Новому Південному Уельсі. Фактично, це — найвідоміше місце в Австралії. Але в Новому Південному Уельсі є не тільки міста. Там, наприклад, є Блакитні гори. Вони покриті лісами блакитних евкаліптів. Повітря над лісами містить мільйони мікроскопічних крапель евкаліптового масла. Коли світить сонце, повітря Блакитних гір справді красиво блакитне.

Великий Бар’єрний риф на узбережжі Квінсленда — це сад під морем з 1400 видами різних риб і понад 300 видами коралів. На прекрасних островах ростуть тропічні фрукти і квіти. Не дивно, що кожного року дедалі більше відпочивальників відвідують Квінсленд.

Південна Австралія — найсухіший з усіх штатів, але в ньому протікає річка Муррей. Річка дає зелень і життя південно-східній частині штату.

У Західній Австралії є два види золота. Перший — це справжнє золото, яке виходить із-під землі. Золото було знайдено в Калгурлі 1893 р. Калгурлі все ще експортує золото, але нове ”золото” Західної Австралії — це пшениця. Великі ферми щороку вирощують мільйони тонн пшениці, пшениця на другому місці в експорті Австралії.

Тасманія — це невеликий острів на південь від Австралії. Він також дуже відрізняється від інших штатів. В Тасманії немає пустель. Часто йде дощ, і взимку, і влітку. В Тасманії живуть півмільйона людей, а велика частина острова все ще покрита дикими красивими тропічними лісами. В них повно дивовижних квітів і цікавих тварин, таких як маленький тасманійській диявол (сумчастий диявол).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити