Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
AUSTRALIA. GEOGRAPHICAL POSITION - Австралія. Географічне положення

Australia is an island continent lying south-east of Asia and forming, with nearby island of Tasmania and a number of smaller islands, the Commonwealth of Australia. In fact, it is the only country in the world, which occupies the territory of an entire continent. The Australian Commonwealth covers an area of 7,7 million sq. km, the same as the USA (excluding Hawaii and Alaska) and is more than 30 times larger than Great Britain.

The Australian continent is bounded on the north by the Timor and Arafura Seas and Torres Strait, on the east by the Tasman and Coral Seas, on the south by Bass Strait and the Indian Ocean. Australia is the smallest continent and the largest island in the world.

The flattest of all continents, Australia’s most significant mountain chain is the Great Dividing Range (the eastern projection of which is known as the Australian Alps) running down most of the east coast. Other mountains include the Kimberley and Hamerslay Ranges in Western Australia, the Macdonnell and Musgrave Ranges in Central Australia, and the Flinders Range in South Australia. Mount Kosciusko (2230 m), in the Australian Alps, is Australia’s highest point.

There are few rivers and lakes in Australia. Its best-known river is Murray (2600 km). The longest is the Darling (2740 km). These, with the Murrumbidgee, the Lachlan and a number of smaller rivers form the continent’s river system.

The isolation of the continent has resulted in the development of a distinctive Australian flora and fauna. This is reflected in the country’s coat-of-arms by the symbols of Australia’s native animals and plants: the kangaroo and the emu and a twig of wattle. It is also reflected in Australia’s poetic name: ”Land of Wattle”.


VOCABULARY

to occupy [’ɔkjupaɪ] — займати

entire [ɪn’taɪə] — весь, увесь

excluding [ɪks’klu:dɪŋ] — за винятком

to bound [baund] — межувати; обмежувати

significant [sɪg’nɪfɪkənt] — важливий, значний

to include [ɪn’klu:d] — включати до складу

coat-of-arms [,kəutəv’a:mz] — герб

twig [twɪg] — гілочка

wattle [wɔtl] — австралійська акація або мімоза


QUESTIONS

1. Where is Australia situated?

2. What is special about Australia?

3. What is the country bounded by?

4. What most significant mountain chain ?

5. What rivers are there in Australia ?

6. What do you know about Australia’s flora and fauna ?

Австралія. Географічне положення

Австралія — острівний материк, що розташований на південному сході від Азії і який створює з найближчим островом Тасманія і безліччю дрібних островів Австралійський Союз. Фактично, це — єдина країна у світі, яка займає територію всьогоматерика. Австралійський Союз займає територію 7,7 млн. кв. км, таку саму як США (за винятком Гаваїв і штату Аляска) і в 30 разів більшу, ніж Велика Британія.

Австралійський континент межує на півночі з Тиморським і Арафурським морями і Торресовою протокою, на сході — з Тасмановим і Кораловим морями, на півдні — з Бассовою протокою і Індійським Океаном. Австралія — найменший материк і найбільший острів у світі.

Хоча Австралія найбільш плоска з усіх континентів, вона має велике пасмо гір — Великий Вододільний хребет (східна проекція якого відома як Австралійські Альпи), що простягаються майже по всьому східному узбережжю. Інші гори — це хребти Кімберлі і Хамерслі в Західній Австралії, хребти Макдонелл і Макгрейв у Центральній Австралії і Хребет Фліндерс у Південній Австралії. Гора Косцюшко (2230 м) в Австралійських Альпах — найвища точка Австралії.

В Австралії небагато річок і озер. Найвідоміша річка — річка Муррей (2600 км). Найдовшою річкою є Дарлінг (2740 км). Вони, разом з річками Марамбіджі, Лаклан і безліччю менших річок, формують річкову систему материка.

Ізоляція материка сприяла розвитку характерної для Австралії флори і фауни. Це відображено в гербі країни символами місцевих тварин і рослин Австралії: кенгуру, страус ему і гілочка австралійської акації. Це також відображено в поетичній назві Австралії ”Земля австралійської акації”.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити