Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
AUSTRALIA. POPULATION - Австралія. Населення

Australia is the least populated of the world’s continents, its population is only about 17 mln people. More than 80 per cent of the people live in the six capitals on the coastal strip (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth and Hobart) and less than 15 per cent actually live in the rural areas.

The Australian population is subdivided into ”original Australians” (known as the Aborigines), ”old Australians” and ”new Australians”. The Aboriginals’ ancestors are believed to have migrated to the Australian continent from Southeast Asia at least 40 000 years ago. Now the aboriginal population is less than one per cent of the population of the country. ”Old Australians” are people of Anglo-Saxon or Irish descent, born in Australia and speaking English as their native tongue. Then, there are ”new Australians” — post-war immigrants from various countries. Now there are many nations in Australia speaking different languages, English being the official language.

The Australians in films like to think of themselves as strong, hard people who can cross deserts, hunt crocodiles and kill snakes with their hands. But most Australians never go near the ”outback”, as they call the land far away from town. Most of them live in cities. They go to work everyday in offices and factories, and return every night to their homes in the suburbs, just like the people of New York, London, Tokyo or Rome.

Some people think that you won’t find the ”real” Australia in the big towns. You must go to the smaller, country places, like York. In the smaller towns, there’s plenty of land. Houses and gardens are big, and the streets are wide. It’s not easy to get lost in a small town, but if you do, someone will tell you the way. It’s just like any other place in the world — the friendliest people live in the smallest towns.


VOCABULARY

to subdivide [’sʌbdɪ’vaɪd] — підрозділяти, поділяти

ancestor [’ænsɪstə] — предок

to believe [bɪ’li:v] — вважати

desert [’dezət] — пустеля

to hunt [hʌnt] — полювати

snake [sneɪk] — змія

suburb [’sʌbə:b] — пригород, передмістя


QUESTIONS

1. What is population of Australia ?

2. Where do the most people live ?

3. How many groups is the Australian population subdivided into ? What are they?

4. What is the official language?

5. What do Australians think of themselves?

6. Where can you find the ”real” Australia ?

Австралія. Населення

Австралія населена менше порівняно з іншими материками світу, її населення становить лише близько 17 млн людей. Понад 80 відсотків людей живуть у шести столицях на прибережній смузі (Сідней, Мельбурн, Брісбен, Аделаїда, Перт і Хобарт) і менше 15 відсотків фактично живуть у сільських районах.

Австралійське населення поділяється на ”корінних австралійців” (відомих як аборигени), ”старих австралійців” і ”нових австралійців”. Предки корінних жителів, як вважають, мігрували на Австралійський материк з південного сходу Азії щонайменше 40 000 років тому. Тепер корінне населення становить менше одного відсотка від населення країни. ”Старі австралійці” є людьми англосакського або ірландського походження, народжені в Австралії і говорять англійською мовою, як своєю рідною. Потім ”нові австралійці” — післявоєнні іммігранти з різних країн. Нині в Австралії багато національностей, які говорять різними мовами, офіційною мовою є англійська.

Австралійці у фільмах люблять зображувати себе сильними, міцними людьми, які можуть перетнути пустелі, полювати на крокодилів і вбивати змій голими руками. Але більшість австралійців ніколи навіть близько не підходять до малозаселеної, необжитої місцевості, якими вони називають землі, розташовані далеко від міста. Більшість з них живуть у містах. Щодня вони йдуть на роботу в офіси і на заводи і повертаються кожного вечора у свої будинки в передмістях, так само, як і жителі Нью-Йорка, Лондона, Токіо або Рима.

Дехто вважає, що ви не знайдете справжню Австралію у великих містах. Ви повинні вирушити в маленькі провінційні міста, такі як Йорк. У менших містах є багато землі. Там великі будівлі і сади та широкі вулиці. Важко загубитися в маленькому місті, але якщо ви все ж таки загубилися, то хтось покаже дорогу. Тут так само, як і в будь-якому іншому місці у світі, — найдоброзичливіші люди живуть у найменших містах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити