Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
AUSTRALIA. HISTORY - Австралія. Історія

It is probably also due to its geographical position that Australia was the last continent to be inhabited by the white man. The first landing by Europeans took place in 1606. More that a century and a half later an expedition headed by the British explorer James Cook added the land to the possessions of the British crown. Until the name ”Australia” (meaning ”South Land”) became generally accepted for the continent, it had been referred to as New Holland or New South Wales.

The exploration of outback was completed by the end of the 19th century. The discoveries of mineral resources have stimulated development in many parts of the country and made Australia an important source of raw materials in the world.

In 1901 the separate colonies in Australia merged together and became the States of the Commonwealth of Australia.

Australia took part in World War I and in World War II.

VOCABULARY

due to [’dju:tu] — завдяки

to inhabit [ɪn’hæbɪt] — заселяти

possession [pə’zeʃ(ə)n] — володіння

crown [kraun] — корона

to accept [ək’sept] — визнавати

to refer [rɪ’fə:] to — посилатися на

outback [’autbæk] — австрал. малонаселений, необжитий район

to merge [mə:dʒ] — з’єднуватися; поглинати


QUESTIONS

1. Why was Australia the last continent to be inhabited by the white man?

2. When did the first landing by Europeans take place ?

3. What did James Cook do ?

4. What were the other names of Australia ?

5. What happened in 1901?

Австралія. Історія

Можливо, що саме через своє географічне положення Австралія була останнім континентом, який заселили білі люди. Перші європейці зійшли на берег 1606 р. Минуло понад сто п’ятдесят років, і експедиція, очолювана британським дослідником Джеймсом Куком, додала цю землю до володінь Британської корони. Поки назва ”Австралія” (що означає ”Південна Земля”) не стала загальновизнаною на континенті, її називали Нова Голландія, Новий Південний Уельс.

Дослідження малонаселеного, необжитого району були завершені до кінця XIX століття. Відкриття мінеральних ресурсів стимулювали розвиток багатьох частин країни і зробили Австралію важливим джерелом сировини у світі.

1901 р. окремі колонії в Австралії об’єдналися і стали штатами Австралійського Союзу.

Австралія брала участь у Першій і Другій світових війнах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити