Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
AUSTRALIA. POLITICAL SYSTEM - Австралія. Політична система

Australia is now an industrialized state. The Commonwealth of Australia is composed of six states and two territories: the State of New South Wales with its capital in Sydney, the State of Victoria with its capital in Melbourne, the State of South Australia with its capital in Adelaide, the State of Queensland with its capital in Brisbane, the State of Western Australia with its capital in Perth, the State ofTasmania with its capital in Hobart, Australian Capital territory with its Federal Capital in Canberra, and Northern Territory with its capital in Darwin. The Commonwealth of Australia also includes some islands in the Pacific and Indian Oceans.

Though Australia is now an independent federal state, according to the Constitution the head of the state is the Monarch of Great Britain, represented by the Governor-General. His duties includeassenting to bills, opening, proroguing and dissolving Parliament and commissioning the Prime Minister to form a government. Each of the six states has a Governor who carries out duties similar to those of the Governor-General.

The highest political authority is the Parliament, which consists of a 148-member House of Representatives and a 76-member Senate. Elections to the House of Representatives are held every three years, when the whole House of Representatives is replaced. The senators are elected for six years, and one half of the Senate is replaced every three years.

The leader of the party that wins a majority in the House of Representatives automatically becomes the prime minister and appoints the Cabinet.

There are three main political parties in Australia: the Labour Party, the Liberal Party and the National Party.

Each year on January 26th Australian people celebrate Australia Day — a national holiday in memory of the landing of the British in 1788.


VOCABULARY

industrialized [ɪn’dʌstrɪəlaɪzd] — із розвиненою промисловістю

to be composed [kəm’pəuzd] of — складатися з

to represent [,reprɪ’zent] — представляти, репрезентувати

to assent to [ə’sent] — погоджуватися з будь-чим, санкціонувати

to prorogue [prə’roug] — призначати перерву в роботі парламенту

to dissolve [dɪ’zɔlv] — розпускати, припиняти діяльність

to commission [kə’mɪʃ(ə)n] — призначати на посаду

authority [ɔ:’θɔrɪtɪ] — влада

to replace [rɪ’pleɪs] — заміняти

to win a majority [mə’dʒɔrɪtɪ] — завоювати більшість

to appoint [ə’pɔɪnt] — призначати


QUESTIONS

1. What is Australia composed of?

2. What are the capitals of each state ?

3. What is the capital of Australia ?

4. Who is the head of the state? Who is he represented by?

5. What are the duties of the Governor-General?

6. What does the Parliament consist of?

7. How often are the elections to the Parliament held?

8. Who becomes the prime minister?

9. What are the main political parties in Australia ?

10. When do Australian people celebrate Australia Day?

TASK

Complete the text to receive the story about any country you like (e.g. Ukraine, the USA, the UK, Australia, etc).

........ is a........ in......... The countryside is........ in the

north and........ in the south. Tlie country’s economy is based

on......... The best-known river in........ is ......... The most

famous chain of mountains is........and. the highest mountain in

that chain is................. is a major environmental problem

in........ today......... is rich in......... The main city of ........

........stands on the bank of the one of the world’s........rivers.

One of the city’s big attractions is......... The city enjoys.........

One can visit the main places of interest: .................

Австралія. Політична система

Нині Австралія — держава з розвиненою промисловістю. До складу Австралійського Союзу входять шість штатів і дві території: штат Новий Південний Уельс із столицею Сідней, штат Вікторія зі столицею Мельбурн, штат Південна Австралія зі столицею Аделаїда, штат Квінсленд зі столицею Брісбен, штат Західна Австралія зі столицею Перт, штат Тасманія зі столицею Хобарт, Територія федеральної столиці з національною столицею Канберра і Північна територія зі столицею Дарвін. В Австралійський Союз також входять деякі острови в Тихому і Індійському океанах.

Хоча тепер Австралія є незалежною федеральною державою, згідно з конституцією, главою держави є монарх Великої Британії, представлений генерал-губернатором. До його обов’язків входить санкціонувати законопроекти, відкривати, призначати перерву в роботі і розпускати парламент, а також призначати на посаду прем’єр-міністра, який формує уряд. Кожний з шести штатів має губернатора, який виконує обов’язки, подібні до обов’язків генерал-губернатора.

Вищою політичною владою є парламент, який складається з палати представників (148 членів) і сенату (76 членів). Вибори в палату представників проводяться кожні три роки, і палата представників міняється повністю. Сенатори обираються на шість років, а половина сенату міняється кожні три роки.

Лідер партії, яка отримує більшість в палаті представників, автоматично стає прем’єр-міністром і призначає Кабінет.

В Австралії три головні політичні партії: Трудова партія. Ліберальна партія і Національна партія.

Щороку 26 січня австралійці святкують День Австралії — національне свято на згадку про висадку британців 1788 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити