Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Australia
SYDNEY - Сідней

Sydney, say the ”Sydneysiders”, is the most beautiful city on earth. You can’t believe everything they say, but it’s hard to disagree. Sydney lies in beautiful hills beside one of the best harbours in the world near 60 kilometres of wonderful beaches. It has a perfect Mediterranean climate, fresh sea air and exciting people from all over the world. In fact, a quarter of Sydney’s population weren’t even born in Australia.

Sydney is Australia’s oldest city. Captain Cook stopped near here at Botany Bay in 1770. The first Europeans who came to Australia put up their tents at Sydney Cove. Soon the first houses were built, and in only 200 years the city turned into a megapolis for 3,5 million people.

Sydney is the most modern place in Australia. Its buildings are the highest, its fashions are the newest and its colours are the brightest. A lot of Australia’s exciting cultural life is found in Sydney. Artists, writers, opera singers and film makers all live here. So some people call the city ”the Paris of the Pacific”. But that doesn’t seem quite right. Paris hasn’t got all that sea, sand, sun and surf.

Sydneysiders, as well as many visitors to Australia, come to Bondi Beach to relax and take a rest. Some of them really relax. Others are too busy — they’re jogging, swimming or riding the great waves on their surfboards.

Paddington is an area of beautiful houses one hundred years old near the centre of Sydney. The Australians call it ”Paddo”. For a long time, Paddington was unfashionable, and the houses looked old and dirty. Now it is fashionable again, and the houses have been painted and repaired. ”Paddo” is a good place to live in. There’s only one problem. The houses are very expensive.

Australian cities have the same problems as other cities of the world. There are poor people, homeless people, people with drinking problems, and people with no hope. There are many families with only one parent, and it is very difficult for some young people to find a job. The problems are big ones, but at least the cities are small. Sydney, the largest city, has only 3,5 million people.


VOCABULARY

harbour [’ha:bə] — гавань

Mediterranean [,medɪtə’reɪnjən] — середземноморський

bay [beɪ] — бухта, залив

cove [kəuv] — бухточка

to jog [dʒɔg] — спорт, бігати підтюпцем

at least [li:st] — принаймні; щонайменше


QUESTIONS

1. Do you agree that Sydney is the most beautiful city on eaith ? Why?

2. What is Australia’s oldest city? Prove this.

3. What is the most modern place in Australia? How can you prove this fact?

4. Why do Sydneysiders, as well as many visitors to Australia, come to Bondi Beach ?

5. What is Paddington ?

6. What is the population of Sydney?

Сідней

Сідней, як стверджують його мешканці, — найкрасивіше місто на землі. Ви можете не вірити всьому, що вони говорять, але важко з ними не погодитись. Сідней лежить на красивих пагорбах, коло однієї з найкращих гаваней у світі біля чудових пляжів, що тягнуться на 60 кілометрів. Він має ідеальний середземноморський клімат, свіже морське повітря і цікавих людей зі всього світу. Фактично, чверть населення Сіднея навіть народилися не в Австралії.

Сідней — найстаріше місто Австралії. Капітан Кук зупинився поблизу в Ботанічній затоці 1770 р. Перші європейці, які прибули до Австралії, поставили свої намети в бухті Сіднея. Незабаром були зведені перші будівлі, і всього лише за 200 років місто перетворилося на мегаполіс, в якому мешкають 3,5 мільйона людей.

Сідней - найсучасніше місто в Австралії. Його будівлі найвищі, моди найновіші, а кольори найяскравіші. В Сіднеї широко представлено захопливе культурне життя Австралії. Художники, письменники, оперні співаки і виробники кінофільмів — усі живуть тут. Отже, деякі люди називають місто ”тихоокеан-

ським Парижем”. Але це не зовсім правильно. В Парижі немає такого моря, піску, сонця і прибою.

Жителі Сіднея так само, як і багато гостей Австралії, приїжджають на пляж Бонді, щоб розслабитися і відпочити. Деякі з них справді розслабляються. Інші — дуже зайняті, вони бігають підтюпцем, плавають, або катаються на великих хвилях на дошках для серфінгу.

Педдінгтон — сторічний район красивих будівель біля центру Сіднея. Австралійці називають його ”Педдо”. Протягом тривалого часу Педдінгтон був немодний і будівлі виглядали старими і брудними. Нині він знову в моді, і будівлі пофарбували і відновили. В ”Педдо” добре жити. Є тільки одна проблема. Будинки дуже дорогі.

Австралійські міста мають ті самі проблеми, що й інші міста світу. Є бідняки, бездомні люди, люди з алкогольними проблемами і люди без надії. Є багато сімей тільки з одним із батьків, і деяким молодим людям дуже важко знайти роботу. Проблеми — великі, але принаймні міста маленькі. В Сіднеї, найбільшому місті, живе тільки 3,5 мільйона людей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити