Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Choosing an occupation
CHOOSING AN OCCUPATION - Вибір професії

One of the most difficult problems a young person faces is deciding what to do about a career. There are individuals, of course, who from the time they are six years old ”know” that they want to be doctors, or pilots, or fire fighters, but the majority of us do not get around to making a decision about an occupation or career until somebody or something forces us to face the problem.

Choosing an occupation takes time, and there are a lot of things you have to think about as you try to decide what you would like to do. You may find that you will have to take special courses to qualify for a particular kind of work, or may find out that you will need to get some actual work experience to gain enough knowledge to qualify for a particular job.

Fortunately, there are a lot of people you can turn to for advice and help in making your decision. At most schools, there are teachers who are professionally qualified to counsel you and to give detailed information about job qualifications. And you can talk over your ideas with family members and friends who are always ready to listen and to offer suggestions. But even if you get other people involved in helping you make a decision, self-evaluation is an important part of the decision-making process.


VOCABULARY

to qualify [’kwɔlɪfaɪ] for — отримати яку-нєбудь кваліфікацію (спеціальність)


QUESTIONS

1. What is the most difficult problem for a young person ?

2. Why don’t the majority of young people know what they want to be?

3. When do they make a decision about an occupation ?

4. What things do you have to think about when choosing an occupation ?

5. What should one do to qualify for a particular job ?

6. Whom can you turn to for advice when making your decision ?

7. What is the most important part of the decision-making process?

ВИБІР ПРОФЕСІЇ

Вибір професії

Однією з найважчих проблем, що стоять перед молодою людиною, є вибір майбутньої професії. Звичайно, є діти, які з шести років ”знають”, що вони стануть лікарями, льотчиками або пожежниками, але більшість із нас не замислюється над тим, що вони робитимуть або яку оберуть кар’єру, аж поки хтось або щось не змусить нас розв’язувати цю проблему.

Вибір професії потребує часу, і вам багато про що треба буде подумати, перш ніж вирішити, що саме ви хотіли б в подальшому робити. Може, дійдете висновку, що вам потрібно піти на спеціальні курси, щоб набути кваліфікації для певної роботи, або з’ясується, що вам потрібен практичний досвід для оволодіння знаннями для бажаної роботи.

На щастя, є багато людей, до яких ви можете звернутися по пораду і допомогу для прийняття остаточного рішення. У більшості шкіл є професійно підготовлені для цього вчителі, які можуть проконсультувати вас і надати докладну інформацію про характер роботи. Ви можете обговорити свої ідеї з членами сім’ї та друзями, які завжди готові вислухати і дати пораду. Але навіть якщо ви залучите інших людей, щоб вони допомогли вам на щось зважитись, все одно самооцінка — це важлива частина процесу прийняття рішень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити